Kurs na OZE

Trzeba będzie poczekać do końca 2015 r., by zobaczyć efekty inwestycji spółki Biogal. Dzięki unijnej dotacji wybuduje ona przy biogazowni rolniczej w Boleszynie (gm. Grodziczno) ciepłownię na biomasę i linię do przetwarzania odpadu pofermentacyjnego. Dodatkowo na jednym z budynków w miejscowości Mroczno ma zostać zamontowana instalacja fotowoltaiczna.
 
Biogazownia rolnicza W Boleszynie funkcjonuje od 2012 r. Ma moc ponad 1MW. Do produkcji energii wykorzystywane są tu m.in. odpady fermowe oraz kiszonka kukurydziana. Właściciele spółki postanowili pójść dalej i sięgnąć po środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. 27 czerwca br. podpisano umowę o wsparcie przedsięwzięcia. Koszt zadania oszacowano na blisko 6,2 mln zł, z czego ponad 2,5 mln zł to dofinansowanie z RPO.
 
Według szacunków, ciepłownia będzie produkowała ciepło przez 6,5 tys. godzin rocznie i dostarczała je w 100% mieszkańcom Boleszyna oraz do zasilenia powstałego basenu. Dodatkowo inwestycja przyczyni się do wykorzystania części ciepła, jakie generuje biogazownia, które obecnie jest tracone w procesie schładzania.
 
Biogal chce także wykorzystywać energię słoneczną, budując instalację fotowoltaiczną o mocy 980 kW. Całość wyprodukowanej energii będzie odsprzedawana do ogólnej sieci energetycznej. Pozwoli ona na uzyskanie rocznie ok. 1200 MWh energii, co wystarczyłoby do zasilenia ok. 450-500 gospodarstw domowych.
 
Koszt inwestycji wyceniono na ponad 5,2 mln zł, z czego ok. 2,1 mln zł będzie stanowiło dofinansowanie z RPO. Instalacja ma rozpocząć produkcję energii już w grudniu 2014 r.
 
Na podstawie: www.wfosigw.olsztyn.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny