Kto (od)da więcej?

Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza szkoły gimnazjalne z terenu województwa do udziału w konkursie na zbieranie zużytych baterii i akumulatorów. Zmagania placówek oświatowych będą trwały od 10 do 31 października br.
 
Inicjatywa ta ma na celu utrwalenie wśród uczniów nawyku zbierania zużytych baterii i zużytych akumulatorów przenośnych oraz przekazywania ich uprawnionym podmiotom.
 
W konkursie zostanie wyłonionych sześć szkół, które zbiorą największą masę zużytych baterii w przeliczeniu na jednego ucznia danej placówki. Szkoły te otrzymają nagrody główne o wartościach po ok. 9 tys. zł. Zwycięzca otrzyma dodatkowo nagrodę o wartości do 5 tys. zł.
 
Aby zaświadczyć o masie zebranych zużytych baterii i akumulatorów należy przedłożyć kartę przekazania odpadu, potwierdzoną przez przejmującego odpad, oraz zaświadczenie wystawione przez organizację odzysku, z którą szkoła ma zawartą umowę na prowadzenie zbiórki/punktu odbioru zużytych baterii i akumulatorów. Oba dokumenty muszą potwierdzać, że zbiórka była prowadzona tylko w tym roku kalendarzowym, do dnia zakończenia konkursu.
 
Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników nastąpi 12 listopada br., zaś uroczyste wręczenie nagród przewidziano dwa dni później w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.
 
Na podstawie: www.pomorskie.eu
fot. www.morguefile.com

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu