Książka z odzysku

Niebywałym refleksem wykazał się mistrz sortowni w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Cekowie. W trakcie segregacji makulatury dostrzegł książkę, która okazała się być częścią cennej kolekcji.
 
Odzyskana książka pt. „Ziemia i morza, czyli Opis fizyki kuli ziemskiej” Ludwika Figuiera została wydana w 1873 r. Dodatkowo publikacja zawiera pieczęć imienną z napisem „Księgozbiór Alfonsa Parczewskiego” oraz autograf Zygmunta Zanożyńskiego, autora tekstów w czasopiśmie „Kaliszanin” w latach 1874-1875 i redaktora „Noworocznika Kaliskiego na rok zwyczajny 1875”.
 
Cenne znalezisko zostało przekazane do Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu. W specjalnym piśmie podziękowano panu Łukaszowi Werbińskiemu za okazaną postawę.
 
dokument
 
Można powiedzieć, że w ten sposób udało się połączyć ochronę środowiska z ochroną dziedzictwa kulturowego.
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu