Kryształowy Związek

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” został zdobywcą tytułu „Kryształowy HIT Regionu 2014”. Konkurs promuje ciekawe rozwiązania i pomysły samorządów lokalnych i innych podmiotów. W tym przypadku tytuł przypadł w udziale Związkowi za projekt pt. „Nowoczesne rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie ZKG >>Czyste Miasto, Czysta Gmina<<”.
 
Oceny zgłoszonych inicjatyw dokonują starostowie, przedstawiciele samorządów gospodarczych oraz administracji samorządowej i państwowej. Ocena składała się z części merytorycznej i praktycznej. Sędziowie konkursu zapoznali się ze złożonym opisem projektu, a następnie dokonali audytu na terenie zarządzanego przez Związek Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, aby szczegółowo zapoznać się z zasadami jego działania. Ocenie poddane zostały także inne rodzaje działalności ZKG (np. edukacja ekologiczna), które jako całokształt mają wpływ na płynnie prowadzoną gospodarkę odpadową w regionie.
 
W imieniu Związku statuetkę odebrał Daniel Tylak, przewodniczący Zarządu Związku.
 
fot. ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Tags

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama