256 kontroli transportów w 2023 r.

Według informacji przekazanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku (WIOŚ), w minionym roku inspektorzy przeprowadzili łącznie 256 kontroli transportów. 129 transportów spośród skontrolowanych na terenie województwa pomorskiego dotyczyło przewozów odpadów w strumieniu krajowym, a pięć w transgranicznym. W kontrolach transportów inspektorom pomagał dron, często prowadzone były w one kilku punktach jednocześnie.

Współpraca służb w sprawie kontroli transportów

Służby uprawnione do kontroli drogowej pojazdów w ruchu, niejednokrotnie łączyły siły i prowadziły kontrole w ramach ponad 30 zorganizowanych akcji. Dotyczyły one zgodności prowadzonych przewozów odpadów z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska. Siły w ramach tych akcji łączyły często: Krajowa Administracja Skarbowa, Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Graniczna oraz Policja.

Co wykazały kontrole?

Jak podał WIOŚ, podczas prowadzonych czynności dwa transporty odpadów zostały zatrzymane. Skierowano je na specjalistyczne parkingi, wyznaczone w wojewódzkim planie gospodarki odpadami. Najczęściej stwierdzane naruszenia przepisów dotyczyły oznakowania środków transportu odpadów, a także dokumentacji wymaganej podczas transportu odpadów. Wymogi te określono w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (DzU poz. 1742). Efektem działań pokontrolnych, było wydanie w 2023 r. dziewięciu decyzji nakładających administracyjne kary pieniężne w łącznej kwocie 68 tys. zł. Kary te wynikały z transportu odpadów niezgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska.

Na podstawie www.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu