Kontrole kompostowników

Kontrole kompostowników

W Tworzanicach, Tworzankach i Przybińskim w gminie Rydzyna odbędą się kontrole kompostowników. O planowanej inspekcji poinformował Zarząd Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego (KZGRL).

Kontrole kompostowników już w czerwcu

Związek zaznacza, że Zarząd KZGRL działa zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Uprawnieni pracownicy KZGRL sprawdzą, czy właściciele zgłoszonych posesji są zasadnie zwolnieni z części opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Jak poinformował KZGRL, kontrole odbędą się od 12 do 14 czerwca 2023 r. Będą one dotyczyć posiadania i korzystania z kompostowników na bioodpady. W ramach kontroli zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna. Inspekcja zakończy się sporządzeniem protokołu.

Kontrole a opłaty za odbiór odpadów

Jak tłumaczy KZGRL, decyzja o utracie prawa do zwolnienia z opłaty za odpady komunalne zostanie wydana w trzech sytuacjach. Pierwsza z nich zajdzie, jeżeli właściciel nieruchomości nie ma kompostownika. Druga, gdy posiada kompostownik, ale nie kompostuje w nim odpadów biodegradowalnych. Trzeci przypadek dotyczy uniemożliwiania osobie upoważnionej przez KZGRL przeprowadzenia oględzin nieruchomości.

Związek dodaje, że prawo do upustu właściciel nieruchomości utraci od pierwszego dnia miesiąca, w którym nieprawidłowość zostanie wykryta.

Na podstawie: kzgrl.pl

fot. sozosfera.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu