Kontrakt podpisany!

„Budowa instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych zlokalizowanej w Poznaniu” – to tytuł inwestycji realizowanej przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu. 15 października br., podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO, odbyło się podpisanie umowy z wykonawcą tego projektu – firmą Eggersmann Anlagenbau.
 
Przedsięwzięcie jest warte ponad 70,3 mln zł. Beneficjentowi udało się jednak pozyskać dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 21,3 mln zł.
 
Obiekt będzie zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie składowiska odpadów komunalnych w Suchym Lesie. W ramach zadania ma powstać instalacja do odzysku odpadów biodegradowalnych o przepustowości 30 tys. Mg/rok. Obejmuje ona instalację fermentacji suchej odpadów zbieranych selektywnie z segmentem energetycznego wykorzystania biogazu oraz instalację kompostowania intensywnego w systemie zamkniętym odpadów powstałych po procesie fermentacji i odpadów zielonych zbieranych selektywnie, z późniejszym dojrzewaniem odpadów w pryzmach pod wiatą.
 
Na podstawie: www.wfosgw.poznan.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu