Do 16 listopada br. potrwają konsultacje projektu uchwały w sprawie nowej stawki opłaty śmieciowej, czyli opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Rybniku

Konsultacje w sprawie nowej stawki opłaty śmieciowej

Do 16 listopada br. potrwają konsultacje projektu uchwały w sprawie nowej stawki opłaty śmieciowej, czyli opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Rybniku – zaznacza Urząd Miasta Rybnika (UM). Magistrat wskazuje, że zgodnie z przygotowanym w tej sprawie projektem uchwały, od 1 stycznia 2022 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, wynosić będzie 31 zł miesięcznie za osobę (obecnie jest to 24 zł/os.). Uchwała trafi pod obrady rybnickich radnych na najbliższej sesji, zaplanowanej na czwartek, 18 listopada br.

Konsultacje nowej stawki opłaty śmieciowej – skąd wzrost ceny?

Magistrat tłumaczy przy tym skąd bierze się proponowany wzrost ceny. Według UM, wpływają na to dwa czynniki: inflacja oraz wzrost opłaty środowiskowej, która w ostatnich latach zmieniała się wielokrotnie. Opłata środowiskowa to opłata zmienna, która zależy od ilości i kodu odpadu. Pieniądze te przeznaczane są na ochronę środowiska, w szczególności na walkę z niską emisją – połowa z nich trafia do gminy (w przypadku Rybnika to 2,9 mln zł).

Przy założeniu proponowanej wcześniej stawki 29,5 zł miasto musiałoby dopłacać do tzw. opłaty śmieciowej 2,2 mln zł, stąd decyzja by opłata wynosiła 31 zł. miejscy urzędnicy dodają przy tym, że cena za wywóz odpadów rośnie we wszystkich okolicznych miastach. „W ostatnim czasie to w Rybniku mieliśmy jedną z niższych stawek w regionie za segregację śmieci” – podkreśla UM.

Jednocześnie miejscy urzędnicy wskazują, że od kilku lat w Rybniku rośnie liczba dzikich wysypisk. „Zamiast oddać śmieci do punktu, (PSZOK, GPZON, miejska kompostownia) niektórzy wyrzucają je do lasu, na pola itp. tworząc tym samym dzikie wysypiska śmieci. Za ich likwidację pośrednio płacą wszyscy mieszkańcy” – zaznaczają.

Konsultacje nowej stawki opłaty śmieciowej – kto i jak może zgłosić uwagi?

Magistrat zaznacza, że z treścią konsultowanej uchwały w sprawie nowej stawki opłaty za śmieci i z jej uzasadnieniem można zapoznać się na stronach internetowych miasta: Uchwała (pdf, 146 KB) i Uzasadnienie (pdf, 30 KB). Opinie na temat treści konsultowanej uchwały można wysyłać mailowo na adres Wydziału Gospodarki Komunalnej UM: gospkom@um.rybnik.pl. Magistrat będzie na nie czekać do 16 listopada br. (przy czym UM zaznacza, że konsultacje prowadzone są zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Rybnika Nr 690/2021 z 9. listopada 2021 r., a swoje uwagi zgłaszać mogą wyłącznie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

By cena za śmieci była niższa

Magistrat wylicza przy okazji, jakie działania podjęło miasto by opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi była niższa. Wskazuje m.in., że dołożono 6,5 mln zł z innych zadań do systemu gospodarki odpadami, żeby uchronić mieszkańców przed podwyżką. To oszczędność ok. 200 zł na czteroosobowe gospodarstwo domowe.

Uszczelnienie systemu to kolejny ruch miasta – UM zaznacza, że wkrótce uruchomiony zostanie system informatyczny wyszukujący osoby uchylające się od opłaty za wywóz śmieci lub płacące mniej niż powinny. Według szacunków miejskich urzędników ok. 10 tys. osób oraz pewien odsetek firm nie płaci za odpady.

Miasto podkreśla, że stawia też na ochronę środowiska i w ramach tego typu działań wprowadziło ekokubki, tak by na imprezach masowych zamiast jednorazowych pojawiły się kubki wielokrotnego użytku. W tym roku w jednym z lokali ekonomii społecznej zamiast jednorazowych wprowadzonych zostanie także 800 sztuk naczyń kaucjowanych.

„Stawiamy na edukację i to już wśród najmłodszych. Dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych uczą się o ekologii, segregacji śmieci, tak by uświadamiać swoich rodziców, a w dorosłym życiu produkować jak najmniej śmieci” – dodaje UM.

Ustalenie nowej stawki opłaty śmieciowej – na co idą pieniądze z opłaty?

Rybnicki magistrat tłumaczy, że zgodnie z przepisami, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, obejmujące:

  • odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
  • tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  • obsługę administracyjną systemu,
  • edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Z opłat mogą również zostać pokryte takie koszty jak wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Środki zebrane z opłaty śmieciowej mogą być również wykorzystane w celu utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami, a także pokrycia kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy o odpadach.

Konsultacje nowej stawki opłaty śmieciowej – ile płacą mieszkańcy innych miast?

Przy okazji konsultacji miejscy urzędnicy wskazują, że stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są zróżnicowane. W okolicznych gminach kształtują się one od 15 zł w Żorach (ale od przyszłego roku stawka podniesiona będzie tam do 25 zł), przez 21 zł w Raciborzu, 24,5 zł w Bytomiu, 26 zł w Tychach, 26,1 zł w Wodzisławiu Śląskim, 26,3 zł w Katowicach, 27,7 zł w Sosnowcu, aż po 29 zł w Cieszynie, 29,5 zł w Czerwionce-Leszczynach, 30 zł w Rudzie Śląskiej, 33 zł w Orzeszu i Tarnowskich Górach czy 36 zł w Zawierciu.

Co mieszkaniec może zrobić by wszyscy płacili mniej za śmieci?

Magistrat podpowiada też, co mogą zrobić mieszkańcy by obniżyć koszty systemu gospodarowania odpadami. „Postaw na ekologię! Wybierz szkło lub papier” – to pierwsza z podpowiedzi. Następne brzmią: „Zrezygnuj z plastikowych jednorazówek”, „Segreguj! Śmieci to surowce, które można odzyskać”, „Nie potrzebujesz starych ubrań czy mebli – wymień, oddaj, sprzedaj” i „Załóż kompostownik”.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama