Konieczność uszczelnienia systemu

Konieczność uszczelnienia systemu opłat za unieszkodliwianie odpadów

Jednym z najważniejszych punktów lutowej sesji Rady Miasta Olsztyna była dyskusja dotycząca ustalenia nowych stawek za odbiór odpadów komunalnych – wskazuje Urząd Miasta Olsztyna (UM). Zgodnie z przegłosowaną w ubiegłym roku zmienioną metodą naliczania opłat, mieszkańcy za śmieci zapłacą tyle, ile średnio rocznie zużyją metrów sześciennych wody – tłumaczy magistrat i dodaje, że nowa cena to 8,40 zł za m3. Nowa metoda została wprowadzona głównie ze względu na konieczność uszczelnienia systemu opłat za unieszkodliwianie odpadów i objęcie nim wszystkich mieszkańców Olsztyna – dopowiada UM.

Konieczność uszczelnienia systemu – opłata „śmieciowa” w oparciu o ilość zużytej wody

Niestety w Olsztynie jest wiele osób, które nie płacą za odpady i musimy uszczelnić ten system. Chcemy, by mieszkańcy, którzy dziś świadomie nie płacą za odpady pochodzące z nieruchomości, będącej ich własnością, solidarnie dokładali się do tego systemu. Nie możemy się zgodzić na to, by uczciwi mieszkańcy płacili za pozostałych – podkreślił Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna.

O tym, że metoda naliczania oparta o zużycie wody nie jest idealna, ale pozwala na skuteczne pobieranie opłat od osób, które wcześniej się przed tym uchylały przekonywał Zdzisław Zdanowski, dyrektor Wydziału Środowiska – podaje UM. – Umożliwia nam to skorzystanie z realnych instrumentów kontroli, opartych o dane Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie – mówił. – To rzeczywiste zmniejszenie kosztów nieuniknionej podwyżki opłat za unieszkodliwianie odpadów, w stosunku do obecnej metody rozliczania opartej o liczbę mieszkańców wskazanych w deklaracjach – dodał dyrektor.

Konieczność uszczelnienia systemu opłat w odpowiedzi na rosnące koszty

Magistrat wyjaśnia, że podwyżka opłat spowodowana jest wieloma czynnikami, z których duża część jest od niezależna od Miasta. Należy do nich m.in. opłata marszałkowska, którą ustala Rada Ministrów, a która w ciągu kilku lat wzrosła dziesięciokrotnie. Wyższe są też ceny energii, paliwa czy ubezpieczenia. Wzrost spowodowany jest też zwiększeniem płacy minimalnej. To tylko niektóre części składowe opłaty, którą ostatecznie ponoszą mieszkańcy miasta – wskazuje UM i dodaje, że zgodnie z przepisami, miasto nie może do tego systemu dopłacać z własnego budżetu.

Sprawdzaliśmy jak naliczanie opłat za śmieci wygląda w innych miastach – powiedziała Ewa Łukasik-Błażejewicz z Wydziału Środowiska UM. – W ten sam sposób opłaty są pobierane m.in. w Warszawie, Łodzi, Szczecinie i Częstochowie. Wszędzie tam cena za metr sześcienny wody jest albo wyższa albo porównywalna – podsumowała.

Konieczność uszczelnienia systemu z ulgami dla rodzin wielodzietnych i osób kompostujących odpady

Magistrat zaznacza, że wprowadzone podczas omawianej sesji zmiany dla niektórych mieszkańców mogą oznaczać obniżki, ale są i tacy, którzy zapłacą więcej. Jednak gdyby metoda nie została zmieniona i wciąż opłata śmieciowa była naliczana na podstawie deklaracji, a nie faktycznej liczby użytkowników systemu, wówczas opłata byłaby jeszcze wyższa. Dla przykładu: osoba, która obecnie zużywa 3 m3 wody miesięcznie zapłaci teraz 25,20 zł za odbiór odpadów, ale ten sam mieszkaniec w obecnym systemie opartym na liczbie osób musiałaby zapłacić – 30 zł.

Nowa uchwała obejmuje także ulgi dla rodzin wielodzietnych (5 zł miesięcznie za każdego członka rodziny zamieszkującego daną nieruchomość) oraz zniżkę dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym (0,4 zł za 1 m3 zużytej wody miesięcznie).

Na podstawie olsztyn.eu

fot. sozosfera.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu