Koniec z zielonymi

W listopadzie br. w Szczecinie zakończono odbiory odpadów zielonych.  W tym roku, od kwietnia do końca listopada, z ponad 5 tys. nieruchomości  wywieziono niemal 4 tys. ton tego typu odpadów, co przekłada się na 11 kg na jednego mieszkańca.
 
Aż do kwietnia 2015 r.  potrwa zimowa przerwa w świadczeniu tej usługi. Podczas tej pauzy szczecinianie mogą jednak zgłaszać chęć skorzystania z tej usługi (ale dopiero od kwietnia przyszłego roku). Przy okazji warto, by mieszkańcy zaopatrzyli się w  pojemnik (w kolorze brązowym)  do wywozu odpadów zielonych. Jego posiadanie jest bowiem warunkiem do skorzystania z usługi odbioru „zielonego”,  świadczonej przez Miasto w ramach  dotychczasowej, stałej opłaty za wywóz odpadów.
liście2
 
Przy tej okazji warto wspomnieć, że Miasto zleciło też oczyszczanie miejsc, w których zalegają worki z liśćmi. Tylko w ciągu ostatnich kilku dni zebrano 10 ton tego typu odpadów. Wykorzystując  Alert Szczecin, mieszkańcy mogą wskazywać rejony, w których znajdują się worki z liśćmi.
 
Tradycyjnie już jesienią worki  zalegają na niektórych szczecińskich osiedlach i szpecą miejski krajobraz. W tym przypadku często liście pochodzą z nieruchomości prywatnych. Miasto postanowiło uporządkować ten problem. Zawarto umowę na odbiór i zagospodarowanie tego typu odpadów z firmą MPO i od kilku dni jest ona intensywnie realizowana. W sumie uprzątnięto już blisko pół tysiąca  worków.
 
Na podstawie: www.szczecin.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu