Koniec początkiem nowego

Osiem symbolicznych kłódek zawisło na bramie zrekultywowanego składowiska odpadów w Medynach k. Lidzbarka Warmińskiego. Tym samym zakończył się kolejny etap realizacji projektu „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”, który był dofinansowany ze środków Funduszu Spójności.
 
W ramach kontraktu zrekultywowano blisko 30 ha terenów, które przez długie lata były zasypywane odpadami. Prace rekultywacyjne objęły w sumie osiem składowisk: w Adamowie, Długiej, Dywitach, Kierwinach, Kotle Dużym, Medynach, Zełwągach i Mikołajkach. Posadzone drzewa i rosnące trawy powodują, że trudno zauważyć, iż w tym miejscu były składowiska odpadów. Teraz pozostało monitorować te tereny przez 30 lat.
 
Kolejnym etapem projektu, którego celem jest rozwiązanie problemu gospodarki odpadami na terenie 37 gmin w ośmiu powiatach środkowej części województwa warmińsko-mazurskiego, jest budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Olsztynie. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie, inwestor tego przedsięwzięcia, pozyskał na ten cel pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – ponad 46 mln zł.
 
Inwestycja ma zagwarantować osiągnięcie polskich i europejskich standardów w obszarze zagospodarowania odpadów. Budowa specjalistycznego zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów przyczyni się również do redukcji ilości odpadów, w tym ulegających biodegradacji, deponowanych na składowiskach. Realizacja zadania pozwoli zwiększyć poziom odzysku odpadów także poprzez rozbudowany program selektywnej zbiórki i edukacji ekologicznej.
 
W olsztyńskim zakładzie powstaną instalacje do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, linia do sortowania odpadów zebranych selektywnie i demontażu odpadów wielkogabarytowych, w tym sprzętu elektrycznego. Zakład, w którym znajdzie zatrudnienie 80 osób, będzie też miał możliwość kruszenia odpadów budowlanych. Na jego terenie znajdzie się plac ich magazynowania oraz magazyn odpadów niebezpiecznych. Budowany obiekt ma również zajmować się przetwarzaniem odpadów na paliwo alternatywne.
 
W ramach zadania powstaną też stacje przeładunkowe w Trelkowie k. Szczytna, w Polskiej Wsi k. Mrągowa i w Medynach k. Lidzbarka Warmińskiego. Finał inwestycji przewiduje się na koniec lipca 2015 r. Koszt całego projektu wynosi ponad 265 mln zł.
 
Na podstawie: www.wfosigw.olsztyn.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu