Kompostownia tunelowa już działa

13 czerwca 2014 r. odbyła się uroczystość podpisania Aktu Uruchomienia wybudowanych obiektów w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu.
 
W ramach inwestycji pn. „Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, powstała kompostownia tunelowa z instalacją napowietrzającą, zraszającą i biofiltrem. Obiektowi temu towarzyszą również place intensywnego dojrzewania kompostu z odpadów zielonych i biodegradowalnych oraz hala z instalacją do produkcji komponentów lub gotowego paliwa alternatywnego. Przy tak dużym projekcie pomyślano również o zbiornikach na odcieki i wody opadowe, które są wykorzystywane w ramach tzw. systemu zamkniętego na potrzeby procesów kompostowania.
 
Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich jest zarządzane przez Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu. Będzie ono służyło 14 gminom.
 
Na podstawie: www.luban.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu