kompostownia odpadów

Kompostownia odpadów – wybrano wykonawcę

Gdański Zakład Utylizacyjny (ZU) poinformował o wyniku postępowania związanego z wyborem wykonawcy zadania pn. „Projektowanie i budowa hermetycznej kompostowni w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku – roboty budowlano-montażowe”.

Hermetyczna kompostownia odpadów – sposób na odory

Jak zaznacza gdańska spółka, budowa hermetycznej kompostowni to obecnie jedna z kluczowych inwestycji Zakładu Utylizacyjnego. Wynika to zarówno z uwagi na efektywność działania firmy w zakresie zagospodarowania odpadów, jak i oczekiwania społeczne związane z ograniczaniem emisji nieprzyjemnych zapachów. Dlatego zamawiający w przetargu położył tak duży nacisk na jakość proponowanych rozwiązań, a nie tylko na cenę – przekonuje ZU.

Wybór wykonawcy nastąpił 29 września br. Spośród nadesłanych ofert wybrana została oferta konsorcjum, którego liderem jest firma Aquacoms.
Korzystając z praw przysługujących na gruncie ustawy „Prawo zamówień publicznych” do Krajowej Izby Odwoławczej odwołania złożyło dwóch oferentów: AK NOVA oraz Control Process EPC Environmental Protection. Jak zaznacza Zakład Utylizacyjny oferty tych dwóch spółek nie przeszły weryfikacji w zakresie zgodności z wymogami specyfikacji przetargowej. 6 listopada Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła zasadność odrzucenia ofert AK NOVA i Control Process. Potwierdziła tym samym prawidłowość wyboru konsorcjum Aquacoms.

W tej chwili ZU czeka na decyzję o dofinansowaniu projektu z funduszy europejskich.

Warto dodać, że kilka dni temu ZU dokonał także wyboru wykonawcy spalarni odpadów.

Na podstawie informacji nadesłanej przez ZU

fot. sozosfera.pl

reklama

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner medialny