kompostownia odpadów

Kompostownia odpadów – wybrano wykonawcę

Gdański Zakład Utylizacyjny (ZU) poinformował o wyniku postępowania związanego z wyborem wykonawcy zadania pn. „Projektowanie i budowa hermetycznej kompostowni w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku – roboty budowlano-montażowe”.

Hermetyczna kompostownia odpadów – sposób na odory

Jak zaznacza gdańska spółka, budowa hermetycznej kompostowni to obecnie jedna z kluczowych inwestycji Zakładu Utylizacyjnego. Wynika to zarówno z uwagi na efektywność działania firmy w zakresie zagospodarowania odpadów, jak i oczekiwania społeczne związane z ograniczaniem emisji nieprzyjemnych zapachów. Dlatego zamawiający w przetargu położył tak duży nacisk na jakość proponowanych rozwiązań, a nie tylko na cenę – przekonuje ZU.

Wybór wykonawcy nastąpił 29 września br. Spośród nadesłanych ofert wybrana została oferta konsorcjum, którego liderem jest firma Aquacoms.
Korzystając z praw przysługujących na gruncie ustawy „Prawo zamówień publicznych” do Krajowej Izby Odwoławczej odwołania złożyło dwóch oferentów: AK NOVA oraz Control Process EPC Environmental Protection. Jak zaznacza Zakład Utylizacyjny oferty tych dwóch spółek nie przeszły weryfikacji w zakresie zgodności z wymogami specyfikacji przetargowej. 6 listopada Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła zasadność odrzucenia ofert AK NOVA i Control Process. Potwierdziła tym samym prawidłowość wyboru konsorcjum Aquacoms.

W tej chwili ZU czeka na decyzję o dofinansowaniu projektu z funduszy europejskich.

Warto dodać, że kilka dni temu ZU dokonał także wyboru wykonawcy spalarni odpadów.

Na podstawie informacji nadesłanej przez ZU

fot. sozosfera.pl

 

 

partner portalu

 

reklama

 

reklama

partner medialny