Kompleks bez kompleksów

W Sulnówku (gm. Świecie) powstanie kompleks unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 4 czerwca br. podpisano umowę na dofinansowanie tego przedsięwzięcia.
 
Budowa całego kompleksu pochłonie ponad 35 mln zł, z czego 12 mln zł stanowi niskooprocentowana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Pozostałe środki zostały pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
Do zakładu będzie trafiało ponad 23 tys. ton odpadów rocznie. Obejmie on swym zasięgiem przeszło 100 tys. mieszkańców.
 
Kompleks zagospodarowania odpadów zostanie wybudowany w Sulnówku, na terenie nieopodal istniejącego składowiska. W jego skład wejdą zautomatyzowana sortownia, kompostownia, magazyn odpadów niebezpiecznych, boksy na surowce wtórne, punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych, budynek administracyjny oraz wiaty garażowe.
 
Zgodnie z szacunkami, realizacja inwestycji pozwoli na ograniczenie masy składowanych odpadów o 13 tys. ton.
 
Na podstawie: www.wfosigw.torun.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu