Kolejny ZZO – MBP już działa!

24 czerwca br. w Ruszczynie (gm. Kamieńsk) uroczyście przekazano do eksploatacji Zakład Zagospodarowania Odpadów (ZZO) przy składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Amest Kamieńsk. Inwestycja pochłonęła blisko 41 mln zł, z czego 31 mln zł stanowiła pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Projekt miał na celu rozbudowę istniejącego ZZO o instalację mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów o przepustowości 75 tys. Mg/rok. W obiekcie będą przerabiane odpady komunalne zmieszane i po mechanicznej obróbce.
 
Dzięki wybudowanej instalacji do sortowania odpadów zmieszanych będzie można odzyskiwać surowce wtórne oraz przygotowywać frakcję biodegradowalną do stabilizacji w procesie kompostowania. Sortownię wyposażono również w linię technologiczną do produkcji paliwa alternatywnego.
 
kamieńsk2
 
Cieszę się, że w tak ekspresowym tempie udało się nam zakończyć prace tak ważnego dla nas projektu. Dzięki wybudowanej ultranowoczesnej instalacji znacznie ograniczymy strumień odpadów trafiających na składowisko oraz rozpoczniemy produkcję paliwa alternatywnego, co niewątpliwie korzystnie wpłynie na środowisko powiedział Felice Scoccimarro, prezes spółki Amest.
 
W wybudowanym ZZO zastosowano innowacyjne technologie, które pozwolą z frakcji nadsitowej wydobywać możliwie największe ilości odpadów surowcowych w postaci odpadów tworzywowych (PET, PE, PP, folie), papieru i kartonu. Posiadają one wysoką wartość opałową i mogą być wykorzystane do produkcji paliwa alternatywnego. Odpady będą rozdrabniane do wielkości 30 mm i przerabiane na granulat. To paliwo ma kaloryczność paliw konwencjonalnych, ale jest znacznie tańsze. Już dziś takie paliwo stosują w swoich piecach polskie cementownie. Można nim też opalać kotły w elektrociepłowniach i ciepłowniach. Stosowanie paliw alternatywnych przynosi korzyści dla środowiska: pozwala oszczędzać nieodnawialne surowce naturalne, a także pomaga rozwiązać problem składowania odpadów i przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.
 
Tagi

reklama

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny