nielegalny transport odpadów

Kolejny nielegalny transport odpadów

Inspekcja Transportu Drogowego (ITD) poinformowała, że zatrzymany został kolejny nielegalny transport odpadów.

Jak podaje ITD, 5 października br. podczas wspólnych działań Inspekcji z Policją i Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (WIOŚ) ujawniono przewóz odpadów bez wymaganych zezwoleń.

Nielegalny transport odpadów zatrzymany w Karnkowie

W miejscowości Karnkowo (powiat lipnowski) policjanci zatrzymali na drodze krajowej nr 10 ciągnik siodłowy z naczepą wypełnioną odpadami. Przedsiębiorca z województwa mazowieckiego przewoził odpady z Warszawy w okolice Kościerzyny – informuje ITD.

Kujawsko–pomorscy inspektorzy transportu drogowego ustalili, że pojazd nie był oznakowany wymaganą tablicą z napisem „ODPADY”. Co gorsza, kierujący ciężarówką nie posiadał dokumentu związanego z przewożonym ładunkiem. Natomiast firma dokonująca przewozu nie była wpisana do Bazy Danych o Produktach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO) – wskazuje ITD.

Z dokumentu przewozowego wynikało, że na naczepie znajduje się kompost (kod 19 05 03). Inspektorzy WIOŚ ustalili, że transportowanym odpadem są zmieszane i sprasowane odpady komunalne o kodzie 20 01 03 lub 19 12 12. Na dalszym etapie sprawdzania dokumentów ustalono również, że odbiorca, do którego odpady miały trafić, nie posiada wymaganego zezwolenia na składowanie tego rodzaju odpadów.

Z powodu naruszenia przepisów o transporcie odpadów, tj. braku przez transportującego odpady wymaganego wpisu do BDO, braku wymaganego dokumentu potwierdzającego rodzaj transportowanych odpadów oraz braku wymaganego oznakowania pojazdu ciężarowego ITD wszczęła postępowanie administracyjne.

Jak podaje ITD, po zakończeniu wszystkich czynności przez służby kontrolne i uzupełnieniu oznakowania ciężarówki, dokumentacji przewozowej oraz wpisu do BDO nielegalny transport odpadów został skierowany z powrotem do nadawcy.

Na podstawie www.gitd.gov.pl

fot. ITD

partner portalu

reklama

reklama

reklama