Kolejny etap hermetyzacji zakładu przetwarzania odpadów MPGK w Katowicach

Fundamenty pod tzw. oczyszczalnię ścieków, obudowa wentylatorowni oraz zabudowa kanałów napowietrzających w bioreaktorach – to tylko niektóre z licznych prac przeprowadzonych i już zakończonych w ramach hermetyzacji zakładu przetwarzania odpadów Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Katowicach (MPGK) przy ul. Milowickiej. Z końcem września rozpoczął się montaż instalacji oczyszczania powietrza – jednego z najważniejszych elementów całej inwestycji – wskazuje Urząd Miasta Katowice (UM).

Następny etap hermetyzacji zakładu – systemy oczyszczające odcieki i powietrze

Postawione zostały już zbiorniki na odcieki oraz kontenery, w których trwa montaż poszczególnych elementów – po zakończeniu prac całość funkcjonować będzie jako wieloetapowy system oczyszczania odcieków, powstających w procesie kompostowania odpadów. Odcieki oczyszczane będą do parametrów wody wodociągowej, w celu ponownego ich wykorzystania do nawadniania wsadu w bioreaktorach. Urządzenie to jest integralną częścią inwestycji hermetyzacji – wskazuje UM.

Zakończony został również montaż wentylatorowni, obiektu szczególnie istotnego ze względu na proces napowietrzania odpadów i odprowadzania oczyszczonego już powietrza. Sam proces napowietrzania odpadów będzie przebiegał w 10 szczelnie zamkniętych bioreaktorach, w których odpady dojrzewać będą przez okres 3 tygodni. W trakcie dojrzewania będą one intensywnie napowietrzane. W tym celu każdy żelbetowy bioreaktor będzie wyposażony we własny wentylator, którego wydajność wynosić będzie ok. 10 tys. m3 na godzinę. Następnie powietrze systemem wywiewnym będzie skierowane do zespołu filtrów powietrza, zwanych również płuczkami lub scrubberami. Fundamenty pod urządzenia filtrujące zostały już wykonane w całości.

Płuczki – następny etap hermetyzacji zakładu

Płuczki to urządzenia filtracyjne, które pozwalają skutecznie oczyścić powietrze z wszelkich zapachów oraz pyłów. Z końcem września rozpoczął się proces instalacji płuczek, który obejmie dostawę i montaż płuczek wodnych oraz chemicznych. Każda z nich zapewni wieloetapowe oczyszczanie powietrza za pomocą różnych technologii. W branży gospodarki komunalnej rozwiązań o takim poziomie technologicznym, jest jeszcze niewiele – mówi Dariusz Prenzel, zastępca dyrektora Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania w MPGK Katowice.

Płuczki wodne będą w stanie oczyścić w sumie aż 80 tys. m3 powietrza na godzinę, taką samą wydajność będą miały też zainstalowane płuczki chemiczne.

Finał robót budowlanych do końca br.

W wyniku całej inwestycji proces biologicznego przetwarzania zostanie zamknięty w jednym, szczelnym kompleksie budowlanym. Całość procesów będzie w pełni zautomatyzowana, a odpady będą transportowane pomiędzy poszczególnymi etapami za pomocą ładowarek. Całkowity koszt inwestycji realizowanej na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej przy ul. Milowickiej szacowany jest na 17 mln zł, a zgodnie z harmonogramem prace budowlane powinny się zakończyć do końca br.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. 3 x UM Katowice

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu