Nielegalne transporty odpadów

Kolejne nielegalne transporty odpadów – KAS w akcji!

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) poinformowała w ostatnim czasie o tym, że w wyniku działania jej funkcjonariuszy ujawniono kolejne nielegalne transporty odpadów.

Nielegalne transporty odpadów wykryte przez dolnośląską KAS

I tak, pracownicy dolnośląskiej KAS wykryli dwa nielegalne transporty odpadów, które wwieziono do Polski – zatrzymano transport zużytej folii z produkcji rolniczej i złom.

Nielegalne transporty odpadów

Zgorzeleccy funkcjonariusze KAS zatrzymali transport z Francji. Wykryli w nim 21 ton zużytej wielkoformatowej folii z produkcji rolniczej. Z informacji w tzw. Bazie danych odpadowych (BDO) wynikało, że polski odbiorca nie posiada zezwolenia na przetwarzanie tego typu odpadów, a właściwy miejscowo wojewódzki inspektor ochrony środowiska uznał przewóz za nielegalny.

Natomiast podczas kontroli transportu z Niemiec, funkcjonariusze KAS wykryli w naczepie tira 25 ton złomu. Kierowca nie posiadał kompletu dokumentów transportowych, a pojazd z odpadami nie był prawidłowo oznaczony. Zaszło też podejrzenie, że na jednym dokumencie odpady były przewożone wielokrotnie, a przedsiębiorca do którego miał trafić złom nielegalnie świadczy usługi odbioru odpadu.

Jak podaje KAS, przewoźnikom przyłapanym na tym, że wykonywali kolejne nielegalne transporty odpadów grozi kara 12 tys. zł, a odbiorcy odpadów do 500 tys. zł.

Nielegalne transporty odpadów zwalcza również zachodniopomorska KAS

Także zachodniopomorska KAS wykryła próbę nielegalnego wwiezienia odpadów do Polski, a w skontrolowanym samochodzie ciężarowym znajdowały się 24 tony odpadów.

Funkcjonariusze KAS w okolicach byłego przejścia granicznego Pomellen-Kołbaskowo skontrolowali samochód ciężarowy, oznaczony jako przewóz odpadów. Z dokumentów wynikało, że przewozi odpady papieru i tektury, nadane z Niemiec i skierowane do odbiorcy w Polsce.

Tymczasem okazało się, że w naczepie znajdowały się sprasowane odpady zmieszane, zawierające m.in. papier i tekturę, a także worki foliowe, opakowania po napojach, żywności i produktach codziennego użytku z tworzyw sztucznych, a także elementy gumowe i kawałki plastiku. Odpady były zabrudzone i wydzielały ostry zapach, który mógł świadczyć o procesach fermentacyjnych pozostałości żywności – zaznacza KAS.

W związku z podejrzeniem naruszenia przepisów skierowano wniosek o ocenę towaru do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie, a w efekcie dokonanej weryfikacji transport odpadów został uznany za nielegalny.

Jak zaznacza KAS, pojazd z ładunkiem został zabezpieczony w sposób uniemożliwiający oddziaływanie odpadów na środowisko.

Na podstawie www.gov.pl/web/kas/ i www.gov.pl/web/kas/

fot. 2 x KAS

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny