Kolejne kontrole już niebawem

Prezes Najwyższej Izby Kontroli podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy zapowiedział, że jeszcze w tym miesiącu ruszy kolejna kompleksowa kontrola dotycząca gospodarki odpadami. Aktualnie niepokój budzi brak wydolnego monitoringu tego, co dzieje się z odpadami po odebraniu ich przez firmy wywozowe. Do tego należy dołożyć nierzetelne informacje, niestabilność przepisów i brak standardów segregacji odpadów. Stąd też dziś trudno odpowiedzieć na podstawowe pytania: czy w Polsce zwiększył się wskaźnik odzysku odpadów? Czy trafiają one do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych? A może „giną” gdzieś po drodze i wcale nie są przekształcane?
 
Kontrola NIK-u zostanie poszerzona o badanie ankietowe. To powinno dać pełen obraz, jak działa system gospodarki odpadami komunalnymi rok po jego wprowadzeniu.
 
Na podstawie: www.nik.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu