dla lepszej segregacji odpadów

Koalicja dla lepszej segregacji odpadów

„Koalicja 5 frakcji” to pierwsza międzysektorowa inicjatywa rozwiązująca w sposób systemowy problem jakościowej zbiórki surowców u źródła – informuje ENERIS Ochrona Środowiska. Inicjatywa ta została zainaugurowana 12 kwietnia br.

Spójny system praktycznych narzędzi i edukacji w zakresie właściwego segregowania odpadów do 5 pojemników łączy w Koalicji wysiłki biznesu, samorządów, organizacji pozarządowych (NGO) oraz konsumentów.

Inicjatorami koalicji są firmy CSR Consulting i ENERIS Ochrona Środowiska, a partnerem może zostać każdy podmiot zainteresowany rzeczywistą ochroną środowiska – podkreśla ENERIS Ochrona Środowiska.

Prokonsumencki system dla lepszej segregacji odpadów

Jak zapewnia ENERIS Ochrona Środowiska, „Koalicja 5 frakcji” to prokonsumencki, spójny system wspierający selektywną zbiórkę odpadów surowcowych. System ten został stworzony i będzie rozwijany przez 12 firm, organizacji branżowych i NGO. Jego głównym celem jest wsparcie przedsiębiorstw przy wprowadzeniu innowacyjnego systemu oznakowań na opakowania. Piktogramy i informacje w sposób jednoznaczny wskazują, do którego z pojemników należy wrzucić każdy z elementów.

Równocześnie samorządy odpowiadające za organizację systemu zbiórki odpadów komunalnych są zachęcane do umieszczania spójnych symboli wypracowanych przez Koalicję na pojemnikach na odpady, w materiałach informacyjnych i na śmieciarkach. Ważnym elementem są także skoordynowane działania edukacyjne dotyczące segregowania odpadów skierowane do mieszkańców: zarówno dzieci, jak i dorosłych, w tym do seniorów.

dla lepszej segregacji odpadów

Wymogi prawa polskiego i europejskiego są jednoznaczne i bezkompromisowe. Osiągnięcie przez Polskę 50% poziomu recyklingu i przygotowania do odzysku w 2020 roku (przy obecnych 25%) wymaga od nas wszystkich zdecydowanych działań. Najważniejsza jest jakościowo dobra zbiórka u źródła. By stała się faktem, niezbędne są proste, dostępne i zrozumiałe narzędzia komunikacji na każdym poziomie kontaktu konsumenta z produktem. Taki jest właśnie system wprowadzany przez „Koalicję 5 frakcji” — powiedziała Magdalena Sułek-Domańska, dyrektor ds. komunikacji ENERIS Ochrona Środowiska, inicjator „Koalicji 5 frakcji”.

Koalicja otwarta na kolejnych uczestników

Do projektu zaproszeni są producenci wprowadzający na rynek opakowania, samorządy realizujące segregację na pięć frakcji oraz firmy i organizacje pozarządowe, chcące edukować swoje otoczenie w zakresie odzysku surowcowego. Dołączając do inicjatywy otrzymują możliwość korzystania z przemyślanego systemu eko-oznakowania na opakowania. System został opracowany w oparciu o analizę prawną funkcjonującego znakowania ekologicznego oraz o dobre praktyki z USA i Wielkiej Brytanii. „Koalicja 5 frakcji” udostępnia także narzędzia edukacji, od systemu oznakowania na pojemniki (do biur dla firm, do przestrzeni miejskiej dla samorządów), spójnego z oznakowaniem produktów, po bazę praktyk w obszarze edukacji na temat segregacji surowców.

Jak zaznacza inicjator powołania Koalicji, brak spójnego systemu edukacji Polaków w zakresie recyklingu, a co za tym idzie – zmniejszania ilości produkowanych odpadów, mogą postawić realizację oczekiwań legislatora, dotyczących poziomów recyklingu oraz przygotowania do ponownego użycia, pod znakiem zapytania.

Wyzwania, przed jakimi stanie Polska i polscy przedsiębiorcy na drodze wdrażania europejskiego pakietu gospodarki obiegu zamkniętego, każą nam już dziś myśleć o rozwiązaniach systemowych. „Koalicja 5 frakcji” jest na te wyzwania doskonałą odpowiedzią. Proponowane przez nas systemowe rozwiązanie sprawdziło się na innych rynkach i cieszymy się, że będziemy mieli okazję w tak szerokim gronie dostosowywać i doskonalić jednocześnie ten model na polskim rynku — powiedziała Małgorzata Greszta, partner zarządzający, CSR Consulting.

Na podstawie informacji nadesłanej przez ENERIS Ochrona Środowiska

fot. ENERIS Ochrona Środowiska

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner medialny