Kluczowa inwestycja

Trwa postępowanie na wyłonienie projektanta, wykonawcy i operatora w ramach przetargu na „zaprojektowanie, wybudowanie i zarządzanie, utrzymanie i eksploatację, ewentualnie z finansowaniem, Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku o nominalnej wydajności przetwarzania odpadów komunalnych do 250 000 Mg/rok w technologii rusztowej”. Inwestycja, która będzie stanowiła w przyszłości fundament gospodarki odpadami w Trójmieście i całym regionie, weszła w kolejną fazę.
 
 
Potencjalnie obiekt ma obsługiwać blisko 60 gmin, skupionych wokół pięciu zakładów zagospodarowania odpadów w Pomorskiem. Zgodnie z planem, instalacja ma powstać do 2020 r. w Gdańsku – Szadółkach.
 
spalarnia
 
Doradca prawno-techniczno-ekonomiczny tego projektu zarekomendował jego realizację w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. – Bardzo nas cieszy fakt, że jeszcze na etapie dialogu technicznego zainteresowanie inwestycją zadeklarowali praktycznie wszyscy światowi gracze z branży gospodarki odpadami. Kontakt z Zakładem Utylizacyjnym podjęli wówczas przedstawiciele około 20 firm – podkreśla Maciej Lisicki, zastępca prezydenta Gdańska. Jeszcze w tym roku spośród oferentów zostanie wybrane grono pięciu firm, które przystąpią do dialogu z zamawiającym. Dialog konkurencyjny potrwa przez ok. pół roku, a w jego efekcie wyłoniony zostanie wykonawca. Podpisanie umowy planowane jest pod koniec przyszłego roku.
 
Przedsięwzięcie jest tak przygotowywane, by rozwiązać problem odpadów dla blisko 60 gmin na 25 lat.
 
 
Budowa spalarni w Gdańsku ma pochłonąć szacunkowo ok. 400 – 500 mln zł, z czego do 68% ma pochodzić z funduszy unijnych. Zadanie ma już za sobą konsultacje społeczne oraz ocenę środowiskową.
 
Na podstawie: www.gdansk.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu