KHK współpracuje z AGH

KHK współpracuje z AGH

Krakowski Holding Komunalny (KHK) rozpoczął współpracę z Akademią Górniczo Hutniczą w Krakowie (AGH) – poinformował 2 grudnia br. Urząd Miasta Krakowa (UM) i dodał, że porozumienie między instytucjami zostało podpisane 12 listopada i będzie skutkować podjęciem prac badawczo-rozwojowych w zakresie przedsięwzięć związanych z potrzebami Gminy Miejskiej Kraków, a także misji i działań statutowych KHK.

KHK współpracuje z AGH – prace badawczo-rozwojowe w zakresie działania spalarni

Wśród najważniejszych obszarów współpracy należy wymienić te związane z eksploatacją Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie. Planowane prace badawczo-rozwojowe będą dotyczyły kwestii związanych z procesami w nim zachodzącymi, prowadzeniem prac dyplomowych studentów AGH w zakresie związanym z działalnością ekospalarni oraz wspólnego występowania o projekty badawcze i badawczo-rozwojowe finansowane przez instytucje krajowe i zagraniczne. Można powiedzieć że nasza współpraca już trwa, ponieważ trzech pracowników KHK SA rozpoczęło studia doktorskie na AGH. Wierzę, że ich rozprawy doktorskie pomogą nam ulepszyć pracę naszego zakładu – powiedział Tadeusz Trzmiel, prezes Zarządu KHK.

Jednym z filarów działalności AGH jest kształcenie przyszłych ekspertów z zakresu ochrony środowiska, gospodarowania odpadami czy ekologicznych źródeł energii. Dlatego tak ważna jest dla uczelni ścisła współpraca z Krakowskim Holdingiem Komunalnym, który zajmuje się ekologicznymi rozwiązaniami na poziomie lokalnym. Jesteśmy pewni, że podpisane porozumienie przyczyni się nie tylko do powstania innowacyjnych badań i osiągnięć naukowych, ale też przysłuży się lokalnej społeczności i lepszej jakości życia w Krakowie – dodał prof. Rafał Wiśniowski, prorektor ds. współpracy AGH.

KHK współpracuje z AGH, ale nie tylko

W informacji opublikowanej na stronie internetowej Krakowa podkreślono, że podpisane z AGH porozumienie jest elementem szerszej polityki KHK, polegającej na współpracy z instytucjami badawczymi. Magistrat przypomina, że w grudniu 2019 r. został podpisany list intencyjny z Instytutem Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk o współpracy w zakresie realizacji zadań statutowych KHK, których przedmiotem są badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie związanym z potrzebami Gminy Miejskiej Kraków ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań z zakresu fotowoltaiki. W ramach tej współpracy prowadzone są pilotażowe projekty, m.in. dotycące autonomicznego przystanku komunikacji miejskiej zasilanego energią wytwarzaną z urządzeń fotowoltaicznych – dodaje UM.

Z kolei we wrześniu KHK i Sieć Badawcza Łukasiewicz-Krakowski Instytut Technologiczny podjęły współpracę w ramach bieżącego funkcjonowania spółki i jej potrzeb w zakresie wsparcia technologicznego przez pracowników naukowych Instytutu – przypomina UM i dodaje, że pierwszy projekt badawczo-rozwojowy (B+R) zatytułowano „Badanie popiołów lotnych otrzymanych w procesie spalania odpadów komunalnych. Zagospodarowanie odpadów wtórnych w postaci popiołów lotnych”.

Na podstawie www.krakow.pl

fot. Pete Linforth z Pixabay

reklama

reklama

reklama

reklama