Podwojenie stawki opłaty „śmieciowej”

Karne podwojenie stawki opłaty „śmieciowej” w Legnicy

Jeżeli odpady np. plastikowe albo spożywcze trafią do niewłaściwego pojemnika, Urząd Miasta Legnica (UM) ma możliwość nałożenia kary. Jedną z nich jest podwojenie stawki opłaty „śmieciowej” z 21,80 do 43,60 zł – przypomina legnicki magistrat.

Podwojenie stawki opłaty „śmieciowej” – sankcja karna za błędy w segregacji

Wydział Środowiska i Gospodarowania Odpadami UM poinformował, że obecnie prowadzone są postępowania, określające wyższą opłatę wobec tych właścicieli nieruchomości, którzy nie prowadzili właściwej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wydano pierwsze decyzje w tej sprawie, zobowiązujące do ponoszenia podwyższonych opłat.

O tym, jak segregowane są śmieci, magistrat informowany jest przez pracowników Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, które zajmuje się odbiorem odpadów z terenu miasta. Jeżeli nieprawidłowości są spore, to wobec winnych wszczynane jest postępowanie.

Uchwała Rady Miejskiej Legnicy z 25 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty i wysokości zwolnienia stanowi, że jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, to stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami stanowią dwukrotność wysokości stawek podstawowych – przypomina UM.

Podwojenie stawki opłaty „śmieciowej” – kontrole straży miejskiej

Kontrolą zajmują się także strażnicy miejscy. Od września legnicka straż ma nowe uprawnienia, które pozwalają na skuteczniejszą walkę z osobami nieprzestrzegającymi przepisów, związanych z segregacją śmieci. Straż może nałożyć mandat w wysokości 500 zł na osobę która nie złożyła deklaracji pozwalającej ustalić wysokość opłaty za wywóz śmieci, podała fałszywe informacje w deklaracji, by uniknąć wyższych opłat za wywóz odpadów, albo zadeklarowała, że będzie kompostować odpady w przydomowym kompostowniku, jednak ostatecznie go nie założyła – tłumaczy magistrat.

Magistrat przypomina też, że właściciele nieruchomości mają też obowiązek utrzymania w dobrym stanie sanitarnym i porządkowym miejsca gromadzenia odpadów komunalnych. Za nieprzestrzeganie tego wymogu mogą również otrzymać mandat od straży miejskiej.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Legnica

fot. UM Legnica

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama