likwidacja składowiska odpadów niebezpiecznych

Kalisz: likwidacja składowiska odpadów niebezpiecznych

Kalisz będzie czystszy i bezpieczniejszy, bowiem zaplanowana tam została likwidacja składowiska odpadów niebezpiecznych. Taką informację podał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), który przekazał ponad 5 mln zł na unieszkodliwienie odpadów chemicznych składowanych w granicach miasta.

Jak zaznacza NFOŚiGW, do tej pory te nielegalnie przetrzymywane substancje i materiały zagrażały zdrowiu mieszkańców Kalisza.

Likwidacja składowiska odpadów niebezpiecznych w Kaliszu przy wsparciu z NFOŚiGW

Projekt pn. „Usunięcie i unieszkodliwianie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Wrocławskiej 164a w Kaliszu” będzie kosztował łącznie ponad 10 mln zł, a dzięki dofinansowaniu ze środków własnych Funduszu możliwe będzie unieszkodliwienie 3 tys. ton odpadów chemicznych. Przedsięwzięcie ma być zrealizowane do 30 listopada 2020 r.

Jak zaznacza NFOŚiGW, przedmiotem przedsięwzięcia jest usunięcie oraz termiczne unieszkodliwienie nielegalnie i niewłaściwie magazynowanych odpadów niebezpiecznych, stwarzających dla kaliszan zagrożenie w postaci potencjalnego, niekontrolowanego uwolnienia się substancji do środowiska, eksplozji lub pożaru materiałów łatwopalnych. Odpady te to mieszaniny o nieznanym składzie chemicznym, zgromadzone w ilości 3 tys. ton, z których ok. 2,7 tys. ton uznano za niebezpieczne. Są one magazynowane w budynku o powierzchni zabudowy 997 m2.

Zagrożenie powstało w 2013 r. w wyniku niezgodnego z prawem magazynowania m.in. drażniących i łatwopalnych chemikaliów. Od 2015 r. odpady te uważa się za porzucone przez prowadzącego działalność gospodarczą. Miasto Kalisz przejmując na własność nieruchomości, w obszarze których zmagazynowano odpady (działkę i budynek magazynowy wraz z nielegalnie nagromadzonymi w nim odpadami) uzyskało możliwość sięgnięcia po pomoc finansową z NFOŚiGW.

Dotacja wspierająca zadanie została przekazane przez NFOŚiGW z zasobów programu priorytetowego Ochrona powierzchni ziemi, Część 1) Rekultywacja terenów zdegradowanych.

Umowę potwierdzającą wsparcie podpisali Dominik Bąk, wiceprezes Zarządu NFOŚiGW oraz Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. NFOŚiGW

partner portalu

reklama

reklama

reklama