"Czyste Miasto, Czysta Gmina"

Jubileusz ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

28 lutego br. na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” odbyła się uroczystość 20-lecia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

W obchodach udział wzięli poprzedni i obecni prezydenci, burmistrzowie i wójtowie gmin, które należą do Związku. Gości przywitał Daniel Tylak, przewodniczący Zarządu Związku.

20 lat Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

W dalszej kolejności miały miejsce zaplanowane wystąpienia. I tak, rys historyczny Związku oraz plany na przyszłość, w prezentacjach multimedialnych, przedstawili Justyna Grzelak, zastępca dyrektora ds. logistyki i ochrony środowiska, Piotr Szewczyk, zastępca dyrektora ds. technicznych i utrzymania ruchu oraz Magdalena Poroś, kierownik działu inwestycji i zamówień publicznych.

Podczas uroczystości przewodniczący Zarządu Związku podziękował zebranym gościom za wieloletnią współpracę, pogratulował sukcesów, jakie udało się przez 20 lat działalności Związku osiągnąć.

Dziękując za zaangażowanie w sprawy związane z ochroną środowiska i gospodarką odpadami na terenie gmin członkowskich Związku na jego ręce złożono liczne podziękowania i gratulacje.

Przy tej okazji Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” dziękuje za wspólne lata wszystkim samorządom, instytucjom i firmom z którymi współpracował i współpracuje w celu propagowania działań zmierzających do ochrony środowiska oraz rozbudowy systemu gospodarki odpadami.

Na podstawie informacji nadesłanej przez ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

fot. ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Reklama

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu