Jeden projekt, pięć zadań

Niemal 70 mln zł kosztowała modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie k. Grudziądza. Projekt realizowany przez Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnię oficjalnie zakończono 5 czerwca br. Obiekt spełnia wymagania dla regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, a zakres inwestycji to najlepszy dowód na to, że dobrze zainwestowaliśmy pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego – powiedział podczas ceremonii otwarcia Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. MWiO udało się bowiem pozyskać na realizację inwestycji niemal 35-milionowe wsparcie ze środków unijnych.
 
zakurzewo2
 
Projekt obejmował wykonanie pięciu zadań. Pierwszym była budowa instalacji kompostowania oraz modernizacja istniejącej sortowni odpadów. W ramach drugiego wybudowano obiekty technologiczne, magazynowe oraz socjalno-biurowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Trzeci element przedsięwzięcia stanowiła rozbiórka pryzm energetycznych, zaś czwarty – wykonanie nowej kwatery. Wreszcie ostatnie zadanie polegało na dostawie maszyn i urządzeń do przyjętej technologii oraz zakupie sprzętu niezbędnego dla funkcjonowania składowiska odpadów – kompaktora, ładowarki kołowej, specjalistycznego samochodu z zabudową hakową oraz sprzętu laboratoryjnego – w celu prowadzenia monitoringu zakładu.
 
Inwestycje w ekologię najczęściej wiążą się z dużym ryzykiem, ale jednocześnie dają ogromną satysfakcję. Cieszę się, że proces inwestycyjny udało nam się już zakończyć i mogliśmy przejść do rozruchu Zakładu. Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia zostaną wprowadzone nowoczesne i ekologiczne procesy technologiczne obróbki odpadów, co z kolei przyczyni się do zmniejszenia ilości składowanych odpadów komunalnych podsumował Krzysztof Dąbrowski, prezes MWiO.
 
Na podstawie: http://grudziadz.pl/
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu