Zorganizuje odbiór odpadów

Jaworzno samo zorganizuje odbiór odpadów od mieszkańców

Jaworzno samo zorganizuje odbiór odpadów od mieszkańców, a w imieniu miasta operatorem i wykonawcą usługi będą Wodociągi Jaworzno. W tym kierunku podjęto szereg działań i zobowiązań, a usługa ma zacząć obowiązywać od października 2020 r. Dzięki zmianom mieszkańcy zyskać mają przede wszystkim na jakości – przekonują Urząd Miejski w Jaworznie i Wodociągi Jaworzno.

Po rzetelnej analizie miasto zorganizuje odbiór odpadów

Jak tłumaczy Paweł Silbert, prezydent Jaworzna, decyzja o samodzielnym gospodarowaniu odpadami jest spowodowana zmieniającymi się warunkami rynkowymi i została poprzedzona rzetelną analizą prawno-finansową wykonaną przez organy i jednostki gminne.

Dziś stajemy przed koniecznością powrotu do organizacji usług miejskich – odbioru śmieci, odśnieżania, koszenia, sprzątania. Dwie dekady temu Jaworzno sprywatyzowało Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. I dziś tej firmy już nie ma – jest w trakcie likwidacji. Liberalny eksperyment nie sprawdził się w dłuższej perspektywie. Okazało się, że wolny rynek nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem, a outsourcing usług okazał się pułapką. Zamiast rzeczywistej konkurencji potworzyły się monopole, które niebotycznie windują dziś ceny, niestety mechanizm konkurencyjności tu nie zadziałał. Dlatego gmina będzie przejmować i brać odpowiedzialność kolejno za odbiór śmieci, sprzątanie i odśnieżanie miasta. Ze względu na zbliżające się zakończenie umowy na odbiór śmieci z dotychczasowym wykonawcą, jaworznickie wodociągi będą wykonywały tę usługę już od października tego roku – przekonywał prezydent Silbert.

Miasto zorganizuje odbiór odpadów, a zadanie wykonają Wodociągi Jaworzno

Wodociągi Jaworzno przekonują, że do nowego powierzonego im zadania przygotowywały się blisko 2 lata. W pierwszej kolejności złożyły stosowne wnioski w Urzędzie Miejskim w Jaworznie oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, umożliwiające rejestrację i świadczenie przedmiotowej działalności. Kolejnym krokiem był zakup nieruchomości, która z uwagi na położenie i uwarunkowania prawne umożliwiałaby utworzenie odpowiedniej bazy. Wybór padł na teren poprzednio należący do spółki MPO. Następnie 27 marca br. firma podpisała umowę na zakup i dostarczenie 22 śmieciarek napędzanych sprężonym gazem ziemnym (CNG). Pojazdy trafiły do spółki i zostały zaprezentowane z końcem września br.

Podpisana umowa na dostawę nowoczesnych śmieciarek na kwotę ponad 17 mln zł netto obejmowała m. in. 10 śmieciarek trzyosiowych z zabudową jednokomorową, w tym jedną z myjką, śmieciarkę do gabarytów, dwie śmieciarki z zabudową bębnową na bioodpady oraz samochody ciężarowe: skrzyniowe, hakowe i bramowe. Wszystkie pojazdy zasilane są gazem CNG, co wpisuje się w przyjętą strategię miasta dotyczącą ekologicznego transportu. Śmieciarki są ciche, zwrotne, a co za tym idzie ograniczą emisję CO2 do środowiska. Liczymy więc, że świadczony przez nas odbiór odpadów będzie ekologiczny i jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców – tłumaczy Józef Natonek, prezes Zarządu Wodociągów Jaworzno.

Miasto zorganizuje odbiór odpadów – dodatkowe zatrudnienie w wodociągach

Zakup śmieciarek oraz organizacja bazy to nie jedyne kroki poczynione przez spółkę w celu przejęcia i świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu Jaworzna. Przed wakacjami zawarta została również umowa pomiędzy Wodociągami Jaworzno i Miejskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych, dotycząca odbioru i przyjmowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych oraz ich transportu do miejsc zagospodarowania. Umowa ma obowiązywać do 31 grudnia 2023 r., a jej szacunkowa wartość wynosi ponad 33 mln zł. Umowa zawarta z miastem przewiduje również dostawę pojemników na odpady do zabudowy wielorodzinnej. W tym celu zakupiono prawie 2,5 tys. takich pojemników. Dzięki przejęciu tej działalności przez spółkę wodociągową, której właścicielem w 100% jest miasto, zatrudnienie w niej znalazło blisko 70 nowych osób – głównie wykwalifikowanych kierowców i ładowaczy.

Wodociągi Jaworzno apelują o prawidłową segregację

Z początkiem października pierwsze samochody z logo Wodociągów wyjadą na jaworznickie ulice. Władze spółki nie ukrywają, że nowa usługa jest dla firmy potężnym wyzwaniem i liczą również w tym zakresie na pomoc mieszkańców, przede wszystkim przez przestrzeganie zasad prawidłowej segregacji odpadów, tak aby wspólnie osiągnąć zakładany efekt ekologiczny – wskazują Wodociągi Jaworzno.

Na podstawie www.wodociagi.jaworzno.pl

fot. Wodociągi Jaworzno

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama