jakość segregacji w Zabrzu rośnie

Jakość segregacji w Zabrzu rośnie!

Mieszkańcy jednego z bloków biorących udział w konkursie przekroczyli 40-procentowy próg segregacji odpadów. Oznacza to, że mają oni szansę spełnić unijne wymagania, które, pod groźbą wielomilionowych kar, będą obowiązywać od 2020 r. – przekonuje firma FCC Polska. Badanie jakości selektywnej zbiórki odpadów prowadzone jest w ramach kampanii ekologicznej „Dobrze trafiłeś!”.

Są szanse na spełnienie unijnych limitów – jakość segregacji w Zabrzu rośnie!

Firma FCC Polska informuje, że mieszkańcy zabrzańskiego bloku wysegregowali prawidłowo 44% wyrzucanych przez siebie odpadów. To duży sukces, bo w ciągu trzech tygodni poprawili oni swój wynik o 10 punktów procentowych. Jednocześnie po raz pierwszy od trzech tygodni przekroczony został 40-procentowy próg odzysku odpadów. Taki poziom recyklingu muszą osiągnąć w 2019 r. kraje członkowskie Unii Europejskiej (UE) – podkreśla FCC Polska.

Co oznacza te 44%? Są to odpady poprawnie wysegregowane, czyli możemy stwierdzić, że całość nadaje się do efektywnego recyklingu. Spełnione zostają zatem wymagania Unii Europejskiej na 2019 rok. Warto przy tym podkreślić, że w przyszłym roku minimalny próg odzysku będzie jeszcze wyższy i wyniesie on 50% – mówi Aldona Dydak, PR Manager FCC Polska.

Średni poziom recyklingu dla wszystkich bloków, po trzech tygodniach akcji, wynosi 22%. Jest to wynik o 1 punkt procentowy niższy, niż po drugim tygodniu kampanii, gdy wyniósł on 23%, ale wciąż wyższy o 4 punkty procentowe od średniego poziomu w pierwszym tygodniu konkursu (18%).

Najbardziej interesujące jest jednak nie tylko to, ile odpadów zostało posegregowanych, ale to, jak zostały one posegregowane. O ile poziom segregacji nie wzrósł diametralnie, to już jej jakość tak – przekonuje Aldona Dydak, PR Manager FCC Polska.

Odzysk szkła na poziomie 100% w trzech lokalizacjach

W trzech z pięciu lokalizacji poziom odzysku szkła wyniósł 100%, oznacza to, że wszystkie odpady znajdujące się w pojemniku nadają się do ponownego wykorzystania. Jeszcze lepiej było w przypadku bioodpadów, w odniesieniu do których udało się osiągnąć pełny odzysk w aż czterech lokalizacjach. Największą trudność sprawia mieszkańcom segregacja metalu oraz tworzyw sztucznych – w tym tygodniu w żadnej lokalizacji nie udało się ich odseparować w pełni.

Weryfikacja grupy odpadów jest prowadzona przez cały czas trwania kampanii przez pracowników FCC Polska w Zabrzu. Łącznie analiza zawartości wszystkich pojemników zajmuje im do tej pory ponad 100 godzin.

Na podstawie informacji nadesłanej przez FCC Polska

fot. FCC Polska

reklama

partner portalu

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny