jakość segregacji w Zabrzu rośnie

Jakość segregacji w Zabrzu rośnie!

Mieszkańcy jednego z bloków biorących udział w konkursie przekroczyli 40-procentowy próg segregacji odpadów. Oznacza to, że mają oni szansę spełnić unijne wymagania, które, pod groźbą wielomilionowych kar, będą obowiązywać od 2020 r. – przekonuje firma FCC Polska. Badanie jakości selektywnej zbiórki odpadów prowadzone jest w ramach kampanii ekologicznej „Dobrze trafiłeś!”.

Są szanse na spełnienie unijnych limitów – jakość segregacji w Zabrzu rośnie!

Firma FCC Polska informuje, że mieszkańcy zabrzańskiego bloku wysegregowali prawidłowo 44% wyrzucanych przez siebie odpadów. To duży sukces, bo w ciągu trzech tygodni poprawili oni swój wynik o 10 punktów procentowych. Jednocześnie po raz pierwszy od trzech tygodni przekroczony został 40-procentowy próg odzysku odpadów. Taki poziom recyklingu muszą osiągnąć w 2019 r. kraje członkowskie Unii Europejskiej (UE) – podkreśla FCC Polska.

Co oznacza te 44%? Są to odpady poprawnie wysegregowane, czyli możemy stwierdzić, że całość nadaje się do efektywnego recyklingu. Spełnione zostają zatem wymagania Unii Europejskiej na 2019 rok. Warto przy tym podkreślić, że w przyszłym roku minimalny próg odzysku będzie jeszcze wyższy i wyniesie on 50% – mówi Aldona Dydak, PR Manager FCC Polska.

Średni poziom recyklingu dla wszystkich bloków, po trzech tygodniach akcji, wynosi 22%. Jest to wynik o 1 punkt procentowy niższy, niż po drugim tygodniu kampanii, gdy wyniósł on 23%, ale wciąż wyższy o 4 punkty procentowe od średniego poziomu w pierwszym tygodniu konkursu (18%).

Najbardziej interesujące jest jednak nie tylko to, ile odpadów zostało posegregowanych, ale to, jak zostały one posegregowane. O ile poziom segregacji nie wzrósł diametralnie, to już jej jakość tak – przekonuje Aldona Dydak, PR Manager FCC Polska.

Odzysk szkła na poziomie 100% w trzech lokalizacjach

W trzech z pięciu lokalizacji poziom odzysku szkła wyniósł 100%, oznacza to, że wszystkie odpady znajdujące się w pojemniku nadają się do ponownego wykorzystania. Jeszcze lepiej było w przypadku bioodpadów, w odniesieniu do których udało się osiągnąć pełny odzysk w aż czterech lokalizacjach. Największą trudność sprawia mieszkańcom segregacja metalu oraz tworzyw sztucznych – w tym tygodniu w żadnej lokalizacji nie udało się ich odseparować w pełni.

Weryfikacja grupy odpadów jest prowadzona przez cały czas trwania kampanii przez pracowników FCC Polska w Zabrzu. Łącznie analiza zawartości wszystkich pojemników zajmuje im do tej pory ponad 100 godzin.

Na podstawie informacji nadesłanej przez FCC Polska

fot. FCC Polska

reklama

reklama

partner portalu

reklama

reklama

reklama