Jak zdejmować rękawiczki ochronne?

Jak zdejmować rękawiczki ochronne?

Koalicja na rzecz bezpieczeństwa pracowników służb komunalnych (tzw. Koalicja BHP) podpowiada jak właściwie zdejmować rękawiczki ochronne by zminimalizować ryzyko zakażenia.

Pracownicy sklepów, kas, szatni, osoby pracujące w sekretariatach, kurierzy – coraz więcej osób używa rękawiczek lateksowych w celu ochrony przed wirusem. Ważne jednak by pamiętać o właściwym zdejmowaniu i pozbywaniu się ich – podkreśla Koalicja BHP i dodaje, że bez zachowania określonych zasad wysiłek związany ze stosowaniem rękawiczek może być nieskuteczny.

Jak zdejmować rękawiczki ochronne? – prosta instrukcja

W związku z tym Koalicja BHP zwraca uwagę na zasady prawidłowego zdejmowania rękawiczek. Trzeba pamiętać, by nie dotykać zewnętrznej strony rękawiczki. Jak to zrobić? Jak właściwie zdjąć rękawiczki pokazuje krótki film instruktażowy. Zdejmując rękawiczki ochronne należy zachować trzy proste kroki.

Krok pierwszy: zdejmując rękawiczkę, jedną ręką pociągnij za jej środek.

Jak zdejmować rękawiczki ochronne?

Krok drugi: dwa palce włóż pod drugą rękawiczkę i zdejmij ją.

Jak zdejmować rękawiczki ochronne?

Krok trzeci: obie rękawiczki zwiń do środka.

Jak zdejmować rękawiczki ochronne?

Uczulamy, by zużytych rękawiczek pozbywać się w bezpieczny sposób. Należy je zapakować w szczelne torebki foliowe, następnie trzeba je wyrzucić do pojemnika czarnego na odpady zmieszane. Jeżeli wyrzucamy do worka umieszczonego w pojemniku na odpady, ważne, żeby kosz był zamykany szczelną przykrywką. W ten sposób minimalizujemy ryzyko kontaktu z wirusem przez osoby odbierające odpady – podkreśla Magdalena Sułek-Domańska, dyrektor komunikacji ENERIS i koordynator Koalicji BHP.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. 4 x Koalicja BHP

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny