Baterie do recyklingu

Jak przekazywać baterie do recyklingu?

Firma ENERIS Ochrona Środowiska przypomniała, że wczoraj, w poniedziałek, 18 lutego br., przypadał Dzień Baterii. Z tej właśnie okazji, należąca do Grupy ENERIS, spółka ENERIS Recupyl podpowiada, w jaki sposób bezpiecznie pozbyć się baterii po zakończeniu ich życia.

Jak zaznacza ENERIS Recupyl, najważniejszą zasadą w zakresie postępowania ze zużytymi bateriami jest oddanie ich firmom specjalizującym się w zbiórce i odzysku tego typu odpadów. Pudełka przeznaczone do tego celu znajdują w szkołach, na stacjach benzynowych, w sklepach, a nawet w kościołach – wylicza firma.

Baterie do recyklingu? Jak je zabezpieczyć?

Równie istotne jest jednak, aby przed wrzuceniem baterii do pudełka zabezpieczyć oba bieguny, tak by nie doszło do zwarcia pomiędzy ogniwami. Można to zrobić np. zaklejając baterię z obu stron taśmą. Drugim rozwiązaniem jest owinięcie baterii papierem, co ograniczy dostęp powietrza i również zabezpieczy ogniwa. W ten sposób nawet w przypadku zetknięcia się baterii ze sobą, nie dojdzie do wzrostu temperatury skutkującego zapłonem.

Baterie i akumulatory to odpady, które stanowią szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz są niebezpieczne dla środowiska – podkreśla ENERIS Recupyl. Jedna mała bateria guzikowa potrafi zanieczyścić 1 m3 ziemi albo nawet 50 tys. l wody. Dlatego tak ważne jest świadome i odpowiedzialne pozbywanie się tych niebezpiecznych odpadów, aby wyeliminować ich szkodliwy wpływ.

W zakładzie ENERIS Recupyl w ramach procesów technologicznych odzyskiwane są cenne substancje, np.: aluminium, cynk, kadm, kobalt, lit, miedź, nikiel, ołów, mangan, mosiądz oraz rtęć. Odzyskiwane są także takie materiały jak tworzywa sztuczne i papier, które przekazywane są do produkcji RDF. Mogą być one ponownie wykorzystywane w wielu procesach produkcyjnych przemysłowej, dzięki czemu oszczędzane są surowce naturalne, paliwa kopalne, energia oraz woda – podkreśla ENERIS.

Przy okazji firma recyklingowa, powołując się na raport Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, informuje, że w 2017 r. wprowadzono do obrotu prawie 135 tys. ton baterii i akumulatorów. Z tego ponad 13 tys. ton stanowiły baterie i akumulatory przenośne. Z kolei

ponad 30 tys. ton stanowiły baterie i akumulatory przemysłowe a ponad 91 tys. ton baterii i akumulatorów samochodowych. W 2017 r. zebrano w Polsce prawie 8,5 tys. ton zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych. To oznacza, że Polska osiągnęła poziom zbierania zużytych baterii i akumulatorów równy 65,74%, przy wymaganym w 2017 r. poziomie zbierania wynoszącym 45%.

Na podstawie informacji nadesłąnej przez ENERIS Ochrona Środowiska

fot. ENERIS Recupyl

reklama

reklama

reklama

 

reklama