Rok pracy KHK

Jak minął rok pracy KHK?

Rok 2020 w Krakowskim Holdingu Komunalnym (KHK) i Ekospalarni Kraków, pomimo epidemii koronawirusa przebiegł pomyślnie. Zakład pracował sprawnie i bezproblemowo, przyczyniając się do utrzymania bezpieczeństwa sanitarnego Krakowa w tym trudnym czasie – podkreśla KHK i dodaje, że w tym okresie realizowane były także programy pilotażowe, np. montaż folii fotowoltaicznych na elewacji Ekospalarni. Miniony rok pracy KHK, to także działanie grup zakupowych i intensyfikacja współpracy z holdingami wiedeńskimi oraz rozszerzenie kontaktów z uczelniami wyższymi – wylicza krakowska spółka.

Rok pracy KHK – rekord spalarni odpadów

Miniony rok był rekordowy jeśli weźmiemy pod uwagę pracę instalacji termicznego przekształcania odpadów. Ekospalarnia spaliła 224 082,18 ton odpadów, produkując przy tym ponad 1 mln GJ ciepła i 94 278,15 MWh energii elektrycznej. Pod kątem produkcyjnym to najlepszy rok, jaki Ekospalarnia ma za sobą – mówi Jakub Bator, członek Zarządu KHK i dyrektor Ekospalarni Kraków. Rok 2020 minął też pod znakiem prac nad projektami rozwojowymi: przygotowań do budowy infrastruktury energetycznej łączącej Ekospalarnię z zajezdnią tramwajową Pleszów oraz dalszych kroków zmierzających do budowy instalacji odzysku ciepła ze spalin – podkreśla Holding.

Rok pracy KHK zakończony opracowaniem koncepcji

W zakresie planowania produkcji i odbioru ciepła wytworzonego w Ekospalarni, pod koniec 2020 r. opracowane zostały koncepcje zawierające założenia techniczne, jakie należy spełnić, aby w perspektywie do 2025 r. stworzyć możliwość przyjęcia przez system ciepłowniczy Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (MPEC) ciepła wyprodukowanego w Ekospalarni. To – według Holdingu – ważne, ze względu na to, że KHK stale unowocześnia instalacje Ekospalarni, a w 2023 r. zakład wzbogacić się ma o dodatkową instalację – odzysku ciepła ze spalin. Oznacza to, że z roku na rok produkcja energii w zarządzanym przez KHK zakładzie będzie rosnąć. 16 grudnia 2020 r. podpisano stosowne porozumienia, które finalizują prace zespołów złożonych ze specjalistów KHK i MPEC. – Po raz pierwszy powstała kompleksowa koncepcja, która z jednej strony pokazuje możliwości produkcji energii przez Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów, zaś z drugiej – możliwość odbioru tejże energii przez system ciepłowniczy miasta Krakowa, zarówno w okresie letnim jak i zimowym – mówi Tadeusz Trzmiel, prezes Zarządu KHK.

Miniony rok pracy KHK – przynależność do VKÖ i współpraca z ośrodkami badawczymi

Holding przypomniał w podsumowaniu, że w kwietniu minionego roku został przyjęty w poczet członków Austriackiego Stowarzyszenia Przedsiębiorstw Komunalnych VKÖ – jako pierwsze polskie przedsiębiorstwo komunalne. – Przynależność KHK do VKÖ wzmocni pozycję Krakowa na arenie międzynarodowej, ułatwi także wzajemnie kontakty oraz wymianę doświadczeń w wielu dziedzinach, zarówno Holdingowi, jak też spółkom wchodzących w skład grupy kapitałowej – zaznacza prezes Trzmiel. W 2020 r., w którym minęło 20 lat współpracy między Krakowem i Wiedniem, KHK sformalizował wzajemne kontakty z dwoma holdingami wiedeńskimi: Wien Holding i Wiener Stadtwerke. Obie umowy zostały podpisane w październiku ub.r.

Spółka dodaje też, że w minionym roku podjęła współpracę z licznymi uczelniami i ośrodkami badawczymi, m. in. z Polską Akademią Nauk, Akademią Górniczo-Hutniczą, Uniwersytetem Rolniczym, Politechnikami Krakowską i Śląską oraz z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Krakowskim Instytutem Technologicznym. Zacieśniające się wciąż kontakty z tymi instytucjami mają skutkować podjęciem prac badawczo-rozwojowych w zakresie przedsięwzięć związanych z potrzebami Krakowa, a także misji oraz działań statutowych KHK.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. KHK

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny