korzystać z funkcjonalności BDO

Jak korzystać z funkcjonalności BDO?

Od 1 stycznia br. działa Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (BDO), której celem jest utransparentnienie i usprawnienie obiegu informacji i dokumentów związanych z gospodarowaniem odpadami na każdym etapie ich powstawania, transportu i przetwarzania – przypomina Instytut Ochrony Środowiska (IOŚ). Instytut zwraca uwagę, że po analizie danych z pierwszych tygodni funkcjonowania systemu BDO warto przypomnieć kilka podstawowych informacji na temat efektywnego korzystania z Bazy.

Od nowego roku, wpisu do BDO dokonuje się wyłącznie za pomocą systemu elektronicznego (Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej), z użyciem podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.

Zalogować się by korzystać z funkcjonalności BDO

Użytkownicy bazy są podzieleni na dwie grupy: na użytkowników głównych (jest ich ok. 115 tys.) oraz na użytkowników podrzędnych (ok 40 tys.). Jak zaznacza IOŚ, każdy rodzajów użytkowników ma inny poziom uprawnień. Użytkownicy główni logują się przez login.gov.pl, a podrzędni przez login (którym jest adres e-mail).

Co ważne, jeśli podmiot po raz pierwszy loguje się w systemie BDO, to powinien wykorzystać dane do powiązania podmiotu z użytkownikiem przez hasło tymczasowe nadane mu przez odpowiedni urząd marszałkowski, a jeśli podmiot dokonał już pierwszego logowania w Rejestrze BDO, to zobowiązany jest podać aktualne hasło do tego rejestru.

Jak zaznacza IOŚ, ze względu na wykorzystanie technologii JavaScript oraz CSS, twórcy systemu BDO rekomendują korzystanie z przeglądarek Google Chrome lub Mozilla Firefox oraz wyczyszczenie historii przeglądarki.

Po zalogowaniu się do Bazy danych odpadowych użytkownicy będą mieli dostęp do systemu, który będzie umożliwiał firmie gospodarowanie odpadami. Instytut podkreśla, że w module ewidencji, na 30 dni wcześniej, można zaplanować cyfrową kartę przekazania odpadu (KPO) i kartę przekazania odpadów komunalnych (KPOK). Po zatwierdzeniu jest ona widoczna w systemie i zawiera informacje m.in. o rodzaju i ilości przewożonych odpadów, planowanej dacie i godzinie transportu oraz o miejscu, do którego należy dostarczyć odpady. Podmiot transportujący podczas przewożenia odpadów powinien posiadać, na przykład w telefonie, wygenerowane potwierdzenie KPO lub KPOK do okazania w trakcie kontroli – wskazuje IOŚ.

Na podstawie lbrmedia.prowly.com

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

partner portalu

reklama

reklama

reklama

 

reklama