ITPOK w Olsztynie

ITPOK w Olsztynie – wykonawca wybrany

Urząd Miasta Olsztyna (UM) poinformował, że firma Dobra Energia dla Olsztyna wybuduje w mieście instalację termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ITPOK) wraz z ciepłownią szczytową. Informacja została przekazana podczas konferencji prasowej, która odbyła się wczoraj, 17 czerwca br.

Nowa elektrociepłownia wypełni deficyt ciepła powstały po rezygnacji podmiotu prywatnego, Michelin Polska, z produkcji energii do miejskiej sieci ciepłowniczej. Jednocześnie domknie ona system zagospodarowania odpadów komunalnych w województwie warmińsko-mazurskim – przekonywał Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna.

ITPOK w Olsztynie w formule PPP wybuduje Dobra Energia dla Olsztyna

Jak zaznacza UM, postępowanie mające wyłonić partnera, który wybuduje spalarnię, sfinansuje inwestycję i będzie zarządzać obiektem przez 25 lat rozpoczęło się w marcu 2018 r. – Postępowanie poprzedzone było dialogiem technicznym, w którym udział wzięły 34 podmioty i prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Oznacza to, że każdy zainteresowany podmiot lub grupa podmiotów mogli złożyć ofertę bez żadnych wcześniejszych prekwalifikacji. 16 kwietnia, zgodnie z wyznaczonym terminem, wpłynęły trzy oferty, które badane były przez komisję przetargową – poinformował Konrad Nowak, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (MPEC).

Olsztyński ratusz informuje, że ostatecznie wybrana została oferta firmy Dobra Energia dla Olsztyna (dawniej Dovecot). Kolejnym krokiem będzie zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym pomiędzy MPEC a wybranym wykonawcą. Po zawarciu umowy wykonawca będzie mógł przystąpić do realizacji robót budowlanych.

Magistrat zaznacza przy okazji, że w ramach obecnego postępowania struktura majątkowa MPEC-u pozostaje bez zmian. Miejska spółka nie wnosi bowiem do przedsięwzięcia swojego majątku aportem. Dodatkowo ratusz podkreśla, iż zastosowanie przyjętego modelu, pozwala na przeniesienie całkowitego ryzyka budowy instalacji oraz zarządzania nią i finansowania na partnera prywatnego. MPEC jednak wciąż będzie miał uprawnienia do kontroli gwarantowanych parametrów technicznych, stanu technicznego instalacji oraz warunków sprzedaży energii elektrycznej. Spółka miejska będzie mogła kontrolować także inne wynikające z ustawy i umowy PPP. W tej formule cała odpowiedzialność finansowa za realizację nowego źródła spada na partnera prywatnego.

Na podstawie www.olsztyn.eu

fot. M. Kierul/UM Olsztyna

reklama

reklama

partner portalu

reklama

reklama

reklama

 

reklama