ITPOK w Olsztynie

ITPOK w Olsztynie – umowa na realizację projektu podpisana

Urząd Miasta Olsztyna (UM) poinformował, że Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (MPEC) podpisało umowę z firmą Dobra Energia dla Olsztyna na realizację projektu w ramach, którego powstanie m.in. instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ITPOK). Jak wskazuje olsztyński magistrat, nowa elektrociepłownia, która ma stanąć przy ul. Lubelskiej w Olsztynie, pokryje ok. 30% zapotrzebowania miasta na ciepło.

ITPOK w Olsztynie odpowiedzią na problemy Olsztyna

Magistrat zwraca uwagę, że projekt nowej elektrociepłowni ma być odpowiedzią na problemy Olsztyna. Są one związane z tym, że już wkrótce obecny partner prywatny – firma Michelin – przestanie dostarczać ciepło niemal połowie miasta. Oznacza to konieczność wybudowania nowego źródła ciepła. Firma Dobra Energia dla Olsztyna, która została wyłoniona w drodze procedury konkurencyjnej, będzie odpowiedzialna za wybudowanie instalacji, a przez następnych 25 lat będzie zarządzała tym obiektem.

Olsztyński UM dodaje, że przedsięwzięcie ma szczególne znaczenie nie tylko dla Olsztyna, ale również całego województwa warmińsko-mazurskiego. Nowa instalacja ma bowiem zapewnić mieszkańcom Olsztyna dostawy ciepła, a także rozwiązać problem zagospodarowania odpadów pochodzenia komunalnego, domykając tym samym system gospodarki odpadami w całym regionie Warmii i Mazur. Realizacja projektu zdaniem magistratu przyczyni się również do osiągnięcia celów Unii Europejskiej w zakresie energii i ochrony środowiska. Projekt ma pozwolić na zmniejszenie emisji CO2 do 100 tys. ton rocznie. Dzięki realizacji tego projektu Spółka Dobra Energia dla Olsztyna będzie w stanie zaabsorbować co najmniej 173 mln dotacji z Unii Europejskiej, a w trakcie trwania inwestycji zostanie stworzonych do 500 nowych miejsc pracy.

Na podstawie www.olsztyn.eu

fot. UM Olsztyna

reklama

reklama

partner portalu

reklama

reklama

reklama

 

reklama