Inwestycji ciąg dalszy

25 lipca br. podpisano umowę dofinansowania ze środków unijnych rozbudowy sortowni odpadów w Pruszkowie. Środki na ten cel pozyskał Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie. Mniej składowanych odpadów biodegradowalnych, sprawniejsza segregacja odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki, a tym samym czystsze środowisko – to tylko niektóre z efektów planowanej inwestycji.
Projekt opiera się na dwóch zadaniach inwestycyjnych – rozbudowie sortowni oraz budowie modułu biologicznego unieszkodliwiania odpadów ulegających biodegradacji.
 
W ramach trwającej od 2010 r. inwestycji, na terenie pruszkowskiego Zakładu przeprowadzono szereg działań, które w widoczny sposób przyczyniły się do sprawniejszego segregowania odpadów komunalnych. Istniejąca od 1991 r. hala sortowni została rozbudowana oraz dostosowana do automatycznego sortowania papieru, a także do produkcji paliwa alternatywnego. Ponadto zakupiono separatory, stworzono miejsce na kabinę sortowniczą i stacje kompensatorów. Przed MZO w Pruszkowie jeszcze jeden zakup – rozrywarka do worków.
 
mzo pruszków
 
Kompleksowa realizacja projektu zmniejszy ilość składowanych odpadów biodegradowalnych, umożliwi segregację odpadów z selektywnej zbiórki oraz unieszkodliwienie odpadów budowlanych i wielkogabarytowych, krótkookresowe magazynowanie odpadów niebezpiecznych, przetwarzanie odpadów zielonych oraz zgodne z prawem składowanie pozostałości poprocesowych.
Przedsięwzięcie pn. „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami przez MZO Pruszków” jest warte nieco ponad 6 mln zł. Kwota dofinansowania wyniosła blisko 2,5 mln zł.
 
Na podstawie: www.mazovia.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu