Inwestycja w ZUO

Inwestycja w ZUO – umowa podpisana

„RIPOK MBP/budowa PSZOK na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Głogowie” – to tytuł inwestycji, którą realizuje spółka GPK-SUEZ Głogów.

Niedawno, bo z końcem sierpnia br., została podpisana umowa z wykonawcą tego projektu – firmą AK NOVA z Poznania.

Inwestycja w ZUO – zakres prac

Przedmiotem umowy jest m.in. budowa budynku administracji wraz z infrastrukturą techniczną, zmiana sposobu użytkowania I piętra istniejącego budynku administracyjnego oraz budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów (ZUO) – etap II B.

W ramach przedsięwzięcia zamontowana zostanie waga samochodowa pomostowa, powstanie magazyn frakcji wysortowanych i odpadów wielkogabarytowych (w postaci boksów z bloczków mobilnych samonośnych) oraz wybudowane będą drogi i place.

Zakończenie tego zadania przewidziano na początek drugiego kwartału 2018 r.

Na podstawie: www.aknova.com.pl

fot. sozosfera.pl

reklama

partner portalu