interwencja WIOŚ-u

Beczki z nieznaną substancją – interwencja WIOŚ-u

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie (WIOŚ) 26 lipca br. otrzymał informację o beczkach porzuconych w miejscowości Suchodół Włościański w gminie Sabnie. Tego samego dnia przeprowadzona została interwencja WIOŚ-u. Na terenie leśnym, w zagłębieniu po wydobyciu żwiru, ujawniono 21 metalowych beczek. Większość – 13 beczek – było wypełnionych nieznaną substancją płynną o zapachu charakterystycznym dla rozpuszczalników. Reszta beczek była pusta – poinformował WIOŚ.

Na czym polegała interwencja WIOŚ-u?

Jak się okazało, WIOŚ stwierdził wyciek substancji z jednej z beczek. Uwolniona substancja w wyniku kontaktu z czynnikami atmosferycznymi zestaliła się na niewielkiej powierzchni skarpy wyrobiska. Według ustaleń WIOŚ-u ujawnione beczki znajdowały się na tym terenie od dłuższego, ale bliżej nieokreślonego, czasu. Przybyła na miejsce Grupa Chemiczna JRG 6 Warszawa dokonała poboru próbek z pięciu ujawnionych beczek.

Z informacji będących w posiadaniu WIOŚ-u wynika, że beczki zostały zebrane na naczepę i zabezpieczone folią strech. Następnie przetransportowano je na objęty monitoringiem plac techniczny przy Urzędzie Gminy Sabnie. Analizę chemiczną substancji ujawnionej w beczkach zlecono Centralnemu Laboratorium Badawczemu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Na podstawie: warszawa.wios.gov.pl

fot. WIOŚ w Warszawie

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu