Zjawisko porzucania odpadów

Internetowym formularzem w zjawisko porzucania odpadów

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 22 czerwca br., Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i środowiska zwrócił uwagę, że w ostatnich latach nasila się zjawisko porzucania odpadów – poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ).

Są one nielegalnie deponowane na terenach leśnych, wyrobiskach poeksploatacyjnych, opuszczonych terenach przemysłowych. Duży problem stanowi również porzucanie odpadów przez nieuczciwe podmioty w pomieszczeniach i na posesjach osób prywatnych – powiedział. Przedstawiciel resortu środowiska zachęcał przy tym, by o swoich obserwacjach w zakresie nielegalnego gospodarowania odpadami informować Inspekcję Ochrony Środowiska (IOŚ).

Zjawisko porzucania odpadów – ogromny kłopot dla właścicieli gruntów i magazynów

Z kolei Marek Chibowski, p.o. głównego inspektora ochrony środowiska ostrzegł właścicieli gruntów i magazynów pod wynajem przed działalnością oszustów. – Firmy wynajmują magazyny i inne nieruchomości pod pozorem legalnej działalności i gromadzą tam odpady bez wiedzy właściciela, a po wypełnieniu obiektu zaprzestają działalności i znikają – podkreślił.

Zgodnie z ustawą o odpadach, posiadacz odpadów jest obowiązany do ich niezwłocznego usunięcia z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. W przypadku, gdy nie uda się odnaleźć podmiotu, który zdeponował nielegalnie odpady, obowiązek usunięcia odpadów spoczywa na właścicielu nieruchomości, który musi ponieść całkowity koszt ich zagospodarowania – podkreśliło MKiŚ. Dlatego należy zachować dalece idącą ostrożność, dokładnie weryfikować firmy, z którymi zawierane są umowy oraz regularnie kontrolować wynajmowane pomieszczenia i grunty. W przeciwnym wypadku kosztem utylizacji takich odpadów, który często może wynosić kilka milionów złotych, mogą zostać obciążeni właściciele gruntów (magazynów) – dodał resort.

Ograniczone zaufanie oraz rzetelna analiza umów i osób, z którymi je zawieramy, mogą zaoszczędzić sporych kłopotów finansowych. Należy pamiętać, że przyjmując na swój teren odpady, bierzemy na siebie olbrzymi koszt ich utylizacji, o który wzbogaciła się zorganizowana grupa przestępcza – podkreślił wiceminister Ozdoba.

Internetowy formularz do zgłaszania nieprawidłowości

Wiceminister Ozdoba zaapelował także, aby uważnie obserwować swoje najbliższe otoczenie i niezwłocznie informować Policję oraz IOŚ o podejrzeniu nielegalnego postępowania z odpadami lub niezgodnego z prawem korzystania ze środowiska.

Na stronie internetowej GIOŚzostał stworzony specjalny interaktywny formularz, który w sposób łatwy i sprawny umożliwia zgłoszenie np. nielegalnego składowiska odpadów – wyjaśnił. Wspomniany formularz jest dostępny na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ-u).

Wystarczy wskazać lokalizację danego miejsca i dodać krótki opis danego zgłoszenie (ewentualnie zamieszczając do niego zdjęcie). Zgłoszenia można dokonać również w sposób anonimowy – zaznaczył wspomniany już Marek Chibowski.

Wszystkie zgłoszenia dokonane elektronicznie trafiają bezpośrednio do Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej, który po ich dokładnej analizie podejmuje decyzję o dalszych działaniach w sprawie – tłumaczy MKiŚ.

Zjawisko porzucania odpadów – zaostrzenie kar i rosnąca wykrywalność

Jak dodał wiceminister Ozdoba, oprócz nowelizacji Kodeksu karnego oraz Kodeksu wykroczeń, który będzie istotnie zaostrzać kary za przestępstwa przeciwko środowisku, ważna jest również wykrywalność tych przestępstw. – W 2020 roku udało nam się zwiększyć wykrywalność przestępstw środowiskowych o ponad 20%. W ubiegłym roku skierowano ponad 600 aktów oskarżenia wobec osób podejrzewanych o takie czyny, podczas gdy w 2015 r. było tylko 44 takich aktów – podkreślił.

Na podstawie www.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

partner merytoryczny

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama