odpadów medycznych

Instalacja termicznego przekształcania odpadów medycznych i weterynaryjnych z dofinansowaniem

Ponad 2700 ton odpadów medycznych i weterynaryjnych rocznie ma być przekształcanych termicznie dzięki inwestycji spółki EMKA w Redzikowie na Pomorzu. Projekt budowy nowej instalacji do unieszkodliwiania odpadów medycznych został wsparty przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Inwestor otrzyma ponad 27 mln zł dotacji i pożyczki ze środków krajowych.

Nowa armatura umożliwi termiczne przekształcanie odpadów medycznych i weterynaryjnych

Jak wskazuje NFOŚiGW, unieszkodliwienie odpadów medycznych i weterynaryjnych w procesie termicznego przekształcenia umożliwi nowa armatura. Proces spalania odpadów będzie prowadzony w połączeniu z odzyskiem energii w nich zawartej. Odzyskana energia będzie wykorzystana w celu zaspokojenia potrzeb własnych instalacji. Moc układu odzysku energii została zaplanowana na poziomie do 2 MW energii cieplnej oraz do 140 kW energii elektrycznej. Wydajność instalacji to 3400 ton odpadów na rok.

Linia ma być ważnym elementem gospodarki odpadami – zaznacza Fundusz. Zapotrzebowanie na moce przerobowe planowanej instalacji wynika z analizy sytuacji na rynku. W związku z m.in. wystąpieniem zjawiska zakażenia wirusem SARS-CoV-2 masa odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych istotnie wzrosła i wymaga bezpiecznego przetwarzania w nowoczesnych instalacjach unieszkodliwiania. Celowość oraz zasadność realizacji planowanej inwestycji potwierdziła także opinia Marszałka Województwa Pomorskiego w zakresie zgodności z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022. Również Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zarekomendował pozytywnie wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia – dodał NFOŚiGW.

Unieszkodliwianie zgodnie z najwyższymi standardami

Procesy unieszkodliwiania będą realizowane w zakładzie zgodnie z najwyższymi standardami – zaznacza NFOŚiGW. Fundusz wskazuje przy tym, że beneficjent dofinansowania dysponuje rocznym strumieniem na poziomie 20 tys. ton odpadów odbieranych od blisko 15 tys. klientów.

Całkowity koszt wybudowania instalacji oraz dodatkowych elementów technicznych wyniesie ok. 34,9 mln zł. Uruchomienie armatury przewidziano na październik 2024 r. – zapowiada Fundusz.

Umowa o dofinansowanie inwestycji została podpisana 28 grudnia 2022 r. w Warszawie przez Dominika Bąka, wiceprezesa Zarządu NFOŚiGW oraz Krzysztofa Rdesta, prezesa Zarządu spółki EMKA.

Na podstawie www.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama