Instalacja odzysku ciepła

Instalacja odzysku ciepła powstanie w Ekospalarni

Krakowski Holding Komunalny (KHK) poinformował, że krakowska Ekospalarnia, czyli spalarnia odpadów, będzie produkować więcej energii cieplnej i elektrycznej, nie zwiększając ilości spalanych odpadów. Będzie to efekt podpisanej wczoraj umowy, w wyniku realizacji której ma powstać instalacja odzysku ciepła ze spalin w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów. Działanie to oznacza mniej emisji CO2 do środowiska, obniżenie temperatury spalin i dużą oszczędność wody. Koszt inwestycji to ok. 33 mln zł netto.

Instalacja odzysku ciepła ze spalin pozwoli zwiększyć produkcję ciepła i prądu

Instalacja odzysku ciepła ze spalin to projekt, który pozwoli nam zwiększyć produkcję ciepła w sezonie grzewczym i prądu w ciepłych miesiącach, bez konieczności zwiększenia zużycia paliwa, czyli w przypadku Ekospalarni – odpadów. W Polsce takich instalacji działa kilka, natomiast jest to rozwiązanie dobrze znane w Europie, przede wszystkim w Skandynawii – mówi Tadeusz Trzmiel, prezes Zarządu KHK, spółki odpowiedzialnej za eksploatację Ekospalarni.

Odpady komunalne utylizowane w Ekospalarni zawierają ok. 30-50% wilgoci. Obróbka termiczna w kotłach tak wilgotnego paliwa powoduje, że część ciepła powstającego w czasie spalania zużywana jest do odparowania wilgoci zawartej w tym paliwie. Obecnie ciepło to wraz ze spalinami zostaje bezpowrotnie utracone. Przygotowywana instalacja pozwoli schłodzić spaliny i odebrać ciepło w procesie kondensacji pary wodnej w nich zawartej – tłumaczy KHK.

Instalacja odzysku ciepła – wykonawca ma 596 dni

Wykonawcą inwestycji realizowanej w formule „zaprojektuj i wybuduj” jest spółka SEEN Technologie. Wyłoniony w drodze przetargu ograniczonego wykonawca ma 596 dni od podpisania umowy na zaprojektowanie, uzyskanie ostatecznych decyzji administracyjnych, dostawę, montaż i uruchomienie instalacji. Projekt zostanie sfinansowany w formie pożyczki zaciągniętej przez KHK w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Energia Plus” – dodaje holding.

Instalacja odzysku ciepła ze spalin pozwoli na osiągnięcie wielu korzyści, zarówno środowiskowych, jak i ekonomicznych. W Ekospalarni zwracamy szczególną uwagę na ochronę środowiska – zakład jest bezpieczny dla ludzi i otoczenia. Stale podnosimy też efektywność energetyczną, chociażby poprzez inwestycje w fotowoltaikę. Staramy się podążać za światowymi trendami i stale się unowocześniać, stąd decyzja o przystąpieniu do realizacji tej inwestycji – zaznacza Jakub Bator, członek Zarządu KHK, dyrektor Ekospalarni.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. KHK

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama