Instalacja fermentacji odpadów

Instalacja fermentacji odpadów w ZUOK „Orli Staw” – rozpoczęcie robót budowlanych

Rozpoczęły się roboty budowlane związane z realizacją inwestycji, jaką jest instalacja fermentacji odpadów oraz wykonanie wiaty i boksów magazynowych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” (ZUOK). Poinformował o tym Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” (ZKG).

Instalacja fermentacji odpadów – roboty do października 2023 r.

O inwestycjach realizowanych na terenie ZUOK „Orli staw” informujemy sukcesywnie, dzięki materiałom przekazywanym przez ZKG. Także tym razem Związek nie omieszkał poinformować o rozpoczęciu kolejnego etapu robót związanych z modernizacją i rozbudową tej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz przekazaniu wykonawcy terenu pod budowę zrealizowano m.in. prace ziemne i przygotowawcze, polegające na wycince krzewów, karczowaniu i „odhumusowaniu” terenu, czyli na zebraniu i zabezpieczeniu urodzajnej warstwy gleby – zaznacza ZKG.

Jednocześnie Związek zapowiada, że w kolejnym etapie prac, w efekcie których powstanie instalacja fermentacji odpadów, zostaną wykonane wykopy pod fundamenty obiektowe, nasypy budowlane oraz warstwy podkładowe. Zakończenie całości prac i oddanie do użytkowania gotowej instalacji fermentacji odpadów, wraz z obiektami towarzyszącymi, planowane jest na początek października 2023 r.

Instalacja fermentacji odpadów – efekt projektu z unijnym wsparciem

Przy okazji ZKG wskazuje, że omawiana inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn. „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”. Jest to zadanie nr 4, a wartość projektu wynosi ponad 144 mln zł brutto. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej ma sięgnąć niemal 79,7 mln zł. Unijne wsparcie zostało przyznane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Środki przydzielono z II osi priorytetowej, w ramach Działania 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu