Forum Bezpieczeństwa Polskiego Przemysłu

III Forum Bezpieczeństwa Polskiego Przemysłu – Przemysł Drzewny i Przemysł Komunalny – podsumowanie

Po raz trzeci z rzędu PZU LAB i TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych zaprosili przedstawicieli branży komunalnej oraz przemysłu drzewnego na Forum Bezpieczeństwa Polskiego Przemysłu. W konferencji udział wzięło łącznie ponad 130 uczestników, a wybór branż nie był przypadkowy, bowiem w chwili obecnej są to dwie gałęzie przemysłu, które są najbardziej narażone na pożary. Dodatkowo obie branże szeroko oddziałują na środowisko, kondycję polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwo ludzi.

III Forum Bezpieczeństwa Polskiego Przemysłu – wpływ bezpieczeństwa na zachowanie ciągłości działania

Tematem przewodnim trzeciego Forum był wpływ bezpieczeństwa na zachowanie ciągłości działania przedsiębiorstw.

Jak co roku, partnerami wydarzenia były organizacje i instytucje mające ogromny wpływ na kreowanie bezpieczeństwa w polskim przemyśle na czele z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska i Centralnym Instytutem Ochrony Pracy. Partnerami konferencji były również Szkoła Główna Służby Pożarniczej oraz Politechnika Łódzka i Politechnika Częstochowska.

Konferencja została podzielona przez organizatorów na bloki tematyczne, których nieodłącznym elementem było bezpieczeństwo. Na wstępie prof. Adam S. Markowski wyjaśnił dlaczego obniżanie kosztów przeznaczonych na bezpieczeństwo czy szkolenia personelu i osłabianie wymagań kompetencyjnych nie jest dobrym kierunkiem, a efekty takich działań można było doskonale zauważyć w trakcie kolejnej prelekcji prowadzonej przez dr. Dariusza Gołębiewskiego.

III Forum Bezpieczeństwa Polskiego Przemysłu – gospodarka odpadami

W następnej części Forum uczestnicy podzieleni zostali branżowo, gdzie w mniejszych grupach omawiana była aktualna sytuacja każdej z branż. Uczestnicy części dedykowanej dla przemysłu komunalnego mieli możliwość zobaczyć: aktualną analizę pożarów w zakładach gospodarki odpadami i przekonać się czy spełnianie wymagań przepisów znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistym poziomie bezpieczeństwa budynków przemysłowych. Przedstawione zostały również dobre praktyki TUW PZUW dla zakładów gospodarki odpadami, które wypracowane zostały na podstawie wieloletnich doświadczeń PZU LAB we współpracy z wieloma zakładami gospodarki odpadami.

Kolejna część rozpoczęła się od prelekcji na temat źródeł finansowania inwestycji w zakładach gospodarki odpadami, którą przedstawiła dr Ewa Bień. Prelekcja ta była jednocześnie wstępem do dyskusji o tym „Ile jest warte bezpieczeństwo zakładów gospodarki odpadami?”. W dyskusji udział wzięli przedstawiciele wielu środowisk (WIOŚ, CIOP, TUW PZUW, ZGOK Rzędów), którzy podzielili się bardzo ciekawymi doświadczeniami ze swojej codziennej pracy.

Nowoczesne rozwiązania w zakresie konstrukcji budynków technologicznych i ochrony ppoż.

W ostatniej części konferencji, w której ponownie spotkali się wszyscy uczestnicy przedstawione zostały nowoczesne rozwiązania w zakresie konstrukcji budynków, rozwiązań technologicznych i ochrony przeciwpożarowej, które kolejno przedstawili prelegenci z firm: Rockwool Polska, Nestro, Polon-Alfa i Firefly. W czasie ostatniej prelekcji PZU LAB przedstawiło wyniki swoich dotychczasowych działań oraz cele związane z wdrażaniem w zakładach przemysłowych innowacyjnego systemu zarządzania bezpieczeństwem PZU LAB EST.

Podstawowym celem Forum jest integracja wielu środowisk i wzajemna inspiracja do wspólnych działań, które skutecznie będą wpływać na ciągłą poprawę bezpieczeństwa przedsiębiorstw. Forum z roku na rok gromadzi coraz większą liczbę uczestników a kolejna edycja doskonale pokazała, że spotkania takie są bardzo potrzebne. Coroczny udział w konferencji wielu praktyków na co dzień funkcjonujących w zakładach przemysłu komunalnego i drzewnego oraz dzielenie się przez nich swoim cennym doświadczeniem z rzeczywistych sytuacji awaryjnych powinno być coraz częściej realizowane chociażby po to to, żeby do wielu zdarzeń szkodowych, szczególnie w procesach, które są już bardzo dobrze rozpoznane nigdy nie doszło w przyszłości.

Na podstawie informacji nadesłanej przez PZU LAB

fot. PZU LAB

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny