Idea ponownego wykorzystania

14 czerwca br. w Toruniu odbyła się zbiórka przedmiotów używanych. Można było przynieść niepotrzebne meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, tekstylia, wydawnictwa i sprzęt sportowy, ceramikę i zabawki, które następnie zostaną przygotowane do ponownego użycia.
 
Wydarzenie stanowi część projektu CERREC – Europejskie Centra Napraw i Ponownego Wykorzystania Produktów. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Województwo Kujawsko-Pomorskie we współpracy z ośmioma międzynarodowymi partnerami. Projekt służy wcielaniu w życie idei ponownego wykorzystania przedmiotów, które z różnych powodów nie są już używane przez swoich dotychczasowych właścicieli.
 
Tego dnia można było także wziąć udział w warsztatach, podczas których pod okiem wykwalifikowanych fachowców uczestnicy uczyli się samodzielnie odświeżać meble oraz wykonywać drobne naprawy ślusarskie.
 
Zebrane od mieszkańców sprzęty trafią do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim. Ich uczestnicy ukończyli 15-miesięczny program, w trakcie którego nauczyli się segregacji, demontażu, dokonywania drobnych napraw i przygotowywania przedmiotów do ponownego użycia. Sprzęty i przedmioty przekazane podczas zbiórki zostaną poddane selekcji w kowalewskiej placówce. Nadające się do naprawy będą odnowione i przekazane do domów kultury, przedszkoli, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i niezamożnych mieszkańców regionu. Natomiast z pozostałych zostaną odzyskane elementy możliwe do przetworzenia lub ponownego użycia, a reszta będzie poddana unieszkodliwieniu.
 
Na podstawie: www.kujawsko-pomorskie.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu