Hermetyczna kompostownia

Hermetyczna kompostownia za półmetkiem

Urząd Miejski w Gdańsku poinformował, że budowa hermetycznej kompostowni w stolicy woj. pomorskiego osiągnęła ponad 60% planu realizacji.

Magistrat zaznacza, że efekt ten został osiągnięty pomimo trudnej sytuacji na rynku budowlanym, która dotyczy również wykonawcy tej inwestycji.

Hermetyczna kompostownia – oceniano postęp prac

Zakład Utylizacyjny (ZU), gdzie powstaje hermetyczna kompostownia, po raz kolejny gościł przedstawicieli władz miasta i dziennikarzy na terenie budowy. Tym razem okazją do spotkania było zakończenie kolejnego, ważnego etapu prac budowlanych, czyli prac żelbetowo – konstrukcyjnych i przystąpienie do prac montażowych instalacji technologicznych.

To jest bardzo ważne dla okolicznych mieszkańców i całego miasta przedsięwzięcie. Nowa inwestycja ograniczy uciążliwości związane z procesem kompostowania odpadów biodegradowalnych oraz zwiększy możliwości przerobowe zakładu. Ilość odpadów bio stale wzrasta, w roku ubiegłym mieszkańcy Gdańska wysegregowali około 30 tysięcy ton, co daje 5% wzrost do roku poprzedniego. Budowa hermetycznej kompostowni jest zatem niezwykle potrzebna, bo jest odpowiedzią na rosnące wyzwania w obszarze zagospodarowywania odpadów komunalnych – powiedział Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju i mieszkalnictwa.

Podczas wizyty po budowie oprowadzał wszystkich Maciej Jakubek, członek Zarządu ZU ds. technicznych. – Jesteśmy za półmetkiem budowy, co wyraźnie widać w postępie prac. Na placu stanął wielki budynek o łącznej kubaturze rzędu 80000 m3 i powierzchni prawie 13000 m2. Gdybyśmy chcieli przyrównać teren zajmowany przez instalację do innych, znanych nam z życia codziennego obiektów, to mamy tu do czynienia z prawie dwoma boiskami do piłki nożnej, schowanymi pod szczelnym dachem – powiedział Maciej Jakubek.

Zwiedzający plac budowy mogli ocenić zaawansowanie prac, np. w konstrukcji zadaszenia, która jest już na ukończeniu. Mogli także sprawdzić, jak postępują roboty prowadzone zarówno w środku, jak i na zewnątrz hali, takie jak np. wylewanie posadzki. Gdański magistrat zaznacza, że na montaż oczekują płuczki wodne. Kolejnym etapem prac będzie montaż pozostałych instalacji technologicznych, służących przede wszystkim maksymalnej redukcji uciążliwości zapachowych, które towarzyszą procesowi kompostowania.

Hermetyczna kompostownia – zminimalizować uciążliwości zapachowe

– Inwestycję przyszło nam realizować w trudnych warunkach panujących na rynku ogólnobudowlanym. To ma przełożenie na wzrost cen materiałów i usług budowlanych. W takiej sytuacji, zgodnie z oczekiwaniem podwykonawców, skorzystaliśmy z bezpośredniego wsparcia Zakładu Utylizacyjnego, co jest gwarantem bezpieczeństwa finansowego projektu i wszystkich uczestników procesu budowlanego. Dzisiaj wszak liczy się płynność, szybka płatność dla podwykonawców i dostawa materiałów budowlanych na czas, a to dzięki nadzwyczajnemu zaangażowaniu inwestora jest możliwe podkreślił Marcin Zeszutek, przedstawiciel wykonawcy.

Ważnym punktem zwiedzania był też biofiltr. – Zadaniem biofiltra jest oczyszczenie i deodoryzacja powietrza poprocesowego z instalacji. Powietrze doprowadzone do biofiltra system ruruciągów poprzez wentylator, po przejściu przez system płuczek wodno-chemicznych trafia na ostatni stopień oczyszczania powietrza w warstwie filtracyjnej. Obiekt już stoi, zostały tam zamontowane dwa 10-metrowe kominy, zostało nam jeszcze przykrycie dachu i wypełnienie biofiltra złożem filtrującym – wyjaśnił Maciej Jakubek.

Wszystkie inwestycje, a ta szczególnie, realizowane na terenie Zakładu Utylizacyjnego są elementem realizacji przyjętej strategii działania jako nowoczesne centrum odzysku i recyklingu. Dążymy do tego, aby na naszym terenie do dyspozycji była w pełni profesjonalna infrastruktura odpowiadająca zarówno wymogom przepisów dotyczących ochrony środowiska, jak też społecznym oczekiwaniom związanym z minimalizacją uciążliwości zapachowych – zaznaczył Michał Dzioba, prezes Zarządu ZU.

Jak podaje UM, kompostownia ma przetwarzać 40 tys. ton odpadów biodegradowalnych rocznie. Obiekt będzie się składał z czterech części. Będą to hala przyjęcia odpadów, hala kompostowania z 16 komorami intensywnego napowietrzania, łącznik operacyjny oraz hala dojrzewania kompostu.

Projekt „Budowy hermetycznej instalacji jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku” realizowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020. Wartość kontraktu netto wynosi: 36.770.800 zł, z czego 68 % finansowane jest ze środków unijnych.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM w Gdańsku

fot. ZU w Gdańsku

partner portalu

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny