Hermetyczna hala stabilizacji odpadów

Hermetyczna hala stabilizacji odpadów – kolejny etap prac

Prace związane z nową, hermetyczną halą Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Katowicach (MPGK) przy ulicy Milowickiej przyspieszają. W tym tygodniu osiągnięto już piąty z ośmiu zaplanowanych dla projektu kamieni milowych: wystąpiono z wnioskiem o ustalenie lokalizacji tej inwestycji, jako inwestycji celu publicznego – poinformował Urząd Miasta Katowice (UM).

Hermetyczna hala stabilizacji odpadów spełni wymogi BAT

Jak podaje katowicki magistrat, w rezultacie prac, przy ul. Milowickiej w Katowicach ma powstać jedna z najnowocześniejszych inwestycji w Polsce w branży gospodarki komunalnej. Hermetyczny obiekt stabilizacji odpadów biodegradowalnych wart ok. 20 mln zł zakończy proces modernizacji i hermetyzacji zakładu, na który w latach 2012-2018 przeznaczono 120 mln zł. Całość inwestycji spełniać będzie wymogi najlepszej dostępnej techniki (BAT) zalecanej w Konkluzjach Komisji Europejskiej (KE).

Hala to w tej chwili nasz priorytet i logiczna konsekwencja wieloletnich działań modernizujących zakład. Właśnie wystąpiliśmy z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Gotowy jest także szczegółowy program funkcjonalno-użytkowy, finalizujemy prace nad specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a postępowanie w kwestii decyzji środowiskowej jest w końcowej fazie. To oznacza, że znajdujemy się mniej więcej w połowie ścieżki i mamy za sobą dużą część formalności. Rok 2020 – to intensywne prace budowlane i montażowe oraz odbiory odpowiednich instytucji – wyjaśnia Robert Potucha, wiceprezes MPGK.

Hermetyczna hala stabilizacji odpadów

Dzięki budowie powstanie szczelny obiekt wyposażony w system wentylacji i oczyszczania powietrza, płuczki wodne i chemiczne. Odpad (stabilizat) będzie dojrzewał w 10 żelbetowych, zamykanych pomieszczeniach. Każde posiadać będzie oddzielny wentylator napowietrzający, przyspieszający etap stabilizacji. Kolejny etap – przesiewania odpadu – także będzie się odbywać w szczelnej hali. W projekcie uwzględniony został również zalecany przez KE układ oczyszczania odcieków technologicznych, pozwalający ponownie wykorzystać uzyskaną wodę do procesu.

Inne działania mające przeciwdziałać powstawaniu uciążliwości odorowych

Poza zaangażowaniem w budowę hali, MPGK podjęło dotychczas szereg działań technologicznych oraz formalnych, mających przeciwdziałać powstawaniu uciążliwości odorowych, sygnalizowanych przez mieszkańców m.in. Dąbrówki Małej i Burowca, a także sosnowieckich Milowic – dodaje UM.

W ostatnich 12 miesiącach na poprawę procesów technologicznych i zminimalizowanie ewentualnego uciążliwego oddziaływania przeznaczono ok. 2 mln zł. Katowickie MPGK m.in. zakupiło i regularnie stosuje czztery armatki antyodorowe (każda o wartości 40 tys. zł) oraz myjki do posadzek i przykryło membranami izolującymi znajdujący się na zewnątrz stabilizat. W hali przyjęć odpadów uruchomiono instalację antyodorową o wartości 125 tys. zł, stosowane są tam też preparaty neutralizujące zapach. Z terenu zakładu wywieziono natomiast ok. 13 tys. ton zmagazynowanego kompostu przeznaczonego na rekultywację składowiska.

Wśród działań formalnych warto wymienić m.in. uczestnictwo w pracach„Porozumienia intencyjnego w sprawie rozwiązania problemu uciążliwości odorowych w granicach miast Czeladź, Katowice, Siemianowice Śląskie oraz Sosnowiec”, z udziałem przedstawicieli tych miast. Katowickie MPGK w specjalnych pismach poinformowało też samorządy okolicznych miast o bieżących działaniach i budowie nowej hali. Przedsiębiorstwo samodzielnie złożyło również wniosek o kontrolę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach w warunkach pogodowych mogących nasilać uciążliwości odorowe. MPGK postanowiło także zmobilizować okoliczne zakłady do podobnej modernizacji, samokontroli i poddawania się kontroli zewnętrznej, za pośrednictwem skierowanych do nich pism.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Katowice

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne), rys. UM Katowice

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

reklama