Hermetyczna hala stabilizacji odpadów

Hermetyczna hala stabilizacji odpadów – kolejny etap prac

Prace związane z nową, hermetyczną halą Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Katowicach (MPGK) przy ulicy Milowickiej przyspieszają. W tym tygodniu osiągnięto już piąty z ośmiu zaplanowanych dla projektu kamieni milowych: wystąpiono z wnioskiem o ustalenie lokalizacji tej inwestycji, jako inwestycji celu publicznego – poinformował Urząd Miasta Katowice (UM).

Hermetyczna hala stabilizacji odpadów spełni wymogi BAT

Jak podaje katowicki magistrat, w rezultacie prac, przy ul. Milowickiej w Katowicach ma powstać jedna z najnowocześniejszych inwestycji w Polsce w branży gospodarki komunalnej. Hermetyczny obiekt stabilizacji odpadów biodegradowalnych wart ok. 20 mln zł zakończy proces modernizacji i hermetyzacji zakładu, na który w latach 2012-2018 przeznaczono 120 mln zł. Całość inwestycji spełniać będzie wymogi najlepszej dostępnej techniki (BAT) zalecanej w Konkluzjach Komisji Europejskiej (KE).

Hala to w tej chwili nasz priorytet i logiczna konsekwencja wieloletnich działań modernizujących zakład. Właśnie wystąpiliśmy z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Gotowy jest także szczegółowy program funkcjonalno-użytkowy, finalizujemy prace nad specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a postępowanie w kwestii decyzji środowiskowej jest w końcowej fazie. To oznacza, że znajdujemy się mniej więcej w połowie ścieżki i mamy za sobą dużą część formalności. Rok 2020 – to intensywne prace budowlane i montażowe oraz odbiory odpowiednich instytucji – wyjaśnia Robert Potucha, wiceprezes MPGK.

Hermetyczna hala stabilizacji odpadów

Dzięki budowie powstanie szczelny obiekt wyposażony w system wentylacji i oczyszczania powietrza, płuczki wodne i chemiczne. Odpad (stabilizat) będzie dojrzewał w 10 żelbetowych, zamykanych pomieszczeniach. Każde posiadać będzie oddzielny wentylator napowietrzający, przyspieszający etap stabilizacji. Kolejny etap – przesiewania odpadu – także będzie się odbywać w szczelnej hali. W projekcie uwzględniony został również zalecany przez KE układ oczyszczania odcieków technologicznych, pozwalający ponownie wykorzystać uzyskaną wodę do procesu.

Inne działania mające przeciwdziałać powstawaniu uciążliwości odorowych

Poza zaangażowaniem w budowę hali, MPGK podjęło dotychczas szereg działań technologicznych oraz formalnych, mających przeciwdziałać powstawaniu uciążliwości odorowych, sygnalizowanych przez mieszkańców m.in. Dąbrówki Małej i Burowca, a także sosnowieckich Milowic – dodaje UM.

W ostatnich 12 miesiącach na poprawę procesów technologicznych i zminimalizowanie ewentualnego uciążliwego oddziaływania przeznaczono ok. 2 mln zł. Katowickie MPGK m.in. zakupiło i regularnie stosuje czztery armatki antyodorowe (każda o wartości 40 tys. zł) oraz myjki do posadzek i przykryło membranami izolującymi znajdujący się na zewnątrz stabilizat. W hali przyjęć odpadów uruchomiono instalację antyodorową o wartości 125 tys. zł, stosowane są tam też preparaty neutralizujące zapach. Z terenu zakładu wywieziono natomiast ok. 13 tys. ton zmagazynowanego kompostu przeznaczonego na rekultywację składowiska.

Wśród działań formalnych warto wymienić m.in. uczestnictwo w pracach„Porozumienia intencyjnego w sprawie rozwiązania problemu uciążliwości odorowych w granicach miast Czeladź, Katowice, Siemianowice Śląskie oraz Sosnowiec”, z udziałem przedstawicieli tych miast. Katowickie MPGK w specjalnych pismach poinformowało też samorządy okolicznych miast o bieżących działaniach i budowie nowej hali. Przedsiębiorstwo samodzielnie złożyło również wniosek o kontrolę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach w warunkach pogodowych mogących nasilać uciążliwości odorowe. MPGK postanowiło także zmobilizować okoliczne zakłady do podobnej modernizacji, samokontroli i poddawania się kontroli zewnętrznej, za pośrednictwem skierowanych do nich pism.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Katowice

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne), rys. UM Katowice

reklama

reklama

partner portalu

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner medialny

reklama