Granty na budowę i modernizację PSZOK-ów

Dziewięć kujawsko-pomorskich gmin otrzymało granty na budowę i modernizację PSZOK-ów, czyli punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (UMWK-P). Z przedstawicielami beneficjentów spotkała się we wtorek (7 września) Aneta Jędrzejewska, członek Zarządu Województwa.

Dziewięć gmin otrzymało wsparcie na budowę i modernizację PSZOK-ów

W informacji podanej przez UMWK-P wskazano, że gmina Baruchowo dostała dofinansowanie na projekt pn. „Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Baruchowo”. Całkowita wartość zadania to ponad 1,5 mln zł, przy dofinansowaniu unijnym przekraczającym 0,9 mln zł. Gmina Chrostkowo zrealizuje przedsięwzięcie pn. „Doposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Chrostkowie”, które będzie kosztowało ponad 400 tys. zł, a dofinansowanie inwestycji sięgnie niemal 350 tys. zł.

„Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Jackowo”, to projekt gminy Czernikowo wart ponad 1,4 mln zł (wsparcie ponad 900 tys. zł).

Z kolei gmina Dobrzyń nad Wisłą otrzymała dofinansowanie na zadanie pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Dobrzyniu nad Wisłą”, którego koszt oszacowano na niemal 2 mln zł przy wsparciu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekraczającym 900 tys. zł.

Jakie jeszcze gminy skorzystają z grantów na budowę i modernizację PSZOK-ów?

Urząd marszałkowski podał też, że na „Wyposażenie PSZOK w Wilczeńcu Fabiańskim” gmina Fabianki otrzyma wsparcie w wysokości przekraczającej 600 tys. zł, przy wartości przedsięwzięcia wynoszącej ponad 900 tys. zł. Natomiast gmina Lubraniec otrzymała dofinansowanie na inwestycję pn. „Modernizacja i wyposażenie PSZOK w Lubrańcu”. Wsparcie wyniesie niespełna 450 tys. zł, przy koszcie sięgającym niemal 700 tys. zł.

„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Radomin” to projekt, którego koszt wyniesie niemal 1,2 mln zł (wsparcie – ponad 900 tys. zł).

Następne wsparte przedsięwzięcie to „Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Wąpielsk” (niemal 360 tys. zł kosztów i niemal 300 tys. zł dofinansowania).

Z kolei gmina Włocławek zrealizuje inwestycję pn. „Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Poddębice II etap”, której koszt ma wynieść ponad 900 tys. zł, przy dofinansowaniu wynoszącym niemal 750 tys. zł.

Selektywna zbiórka odpadów – ważny aspekt ochrony środowiska

Przy okazji UMWK-P podkreślił, że selektywna zbiórka odpadów to ważny aspekt ochrony środowiska. Pozwala wykorzystywać odpady takie jak metale, plastiki, papier i sprzęt elektroniczny – do wytwarzania nowych rzeczy. Jest też sposobem na uporanie się z górą śmieci, którą codziennie produkuje każde gospodarstwo domowe, każda firma i wspólnota komunalna.

Na podstawie www.kujawsko-pomorskie.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama