GOZ będzie wdrażany

GOZ będzie wdrażany w gminie Łukowica

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował, że władze i mieszkańcy gminy Łukowica w Małopolsce (pow. limanowski) wdrożą kompleks prośrodowiskowych rozwiązań związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym (GOZ). Plany przewidują m.in. bezpłatne udostępnienie specjalnych pojemników na elektrośmieci oraz oddanie do użytku publicznego instalacji zasilanych energią słoneczną – dodaje Fundusz.

GOZ będzie wdrażany na trzech polach

Przedsięwzięcia, których zasadniczym celem jest zrównoważony rozwój, będą realizowane na trzech polach. Pierwszym jest uruchomienie i wykorzystanie na terenie gminy Łukowica odnawialnych źródeł energii (OZE). Drugi obszar to zwiększenie masy odpadów selektywnie zbieranych, a trzecim – zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców na temat GOZ.

GOZ będzie wdrażany w obszarze OZE

W strategicznych punktach gminy, w miejscach użyteczności publicznej zainstalowane zostaną elementy wykorzystujące OZE. W ramach inwestycji, zostanie oddanych do użytku kilkanaście ławek indukcyjnych z panelami fotowoltaicznymi (wyposażonymi w gniazda USB umożliwiające ładowanie telefonów). Ponadto instalacje fotowoltaiczne (o mocy 10 kW) pojawią się na dachu Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowicy i na dachu szkoły podstawowej. Wytworzona przez ogniwa energia, w sezonie zimowym, będzie wykorzystywana na potrzeby utrzymania lokalnego lodowiska, a ewentualna nadwyżka uzyskanego prądu będzie przekazywana do sieci elektroenergetycznej. Mieszkańcy Łukowicy będą mogli skorzystać również z udostępnionej na placu zabaw – altany z panelami fotowoltaicznymi (gdzie będzie można również doładować urządzenia elektroniczne). Beneficjent zamontuje także kilkadziesiąt hybrydowych lamp ulicznych przy gminnych drogach (oraz częściowo przy drodze powiatowej). Latarnie hybrydowe łączą system fotowoltaiczny i wiatrowy, nie wymagając przyłączenia do sieci energetycznej, a w związku z tym mogą generować mniej kosztów – przekonuje NFOŚiGW.

W gminie Łukowica GOZ będzie wdrażany w zakresie segregacji elektroodpadów i ekoedukacji

Projekt obejmie także zakup dwóch pojemników do segregacji elektroodpadów – oba zostaną umieszczone przy szkołach podstawowych w Łukowicy i w Przyszowej. Bezpłatny dostęp do nich będzie miał każdy mieszkaniec gminy. Pojemniki będą posiadały otwory wrzutowe wielkością i kształtem dopasowane do odpowiednich rodzajów odpadów (tj. żarówek, baterii, płyt CD, kaset VHS, telefonów, ładowarek i tonerów).

Jak już zaznaczono, w ramach kompleksowego projektu podjęte zostaną również działania z zakresu edukacji ekologicznej na temat gospodarki o obiegu zamkniętym. Przewidziano m.in. konkursy, szkolenia, mobilny punkt informacji GOZ, wystawę plenerową oraz uruchomienie dedykowanych strony internetowej.

Realizację wszystkich działań zaplanowano jeszcze w tym roku. Ich dofinansowanie umożliwił pilotażowy program NFOŚiGW pn. „Gospodarka o obiegu zamkniętym w gminie”, a umowy regulujące dofinansowania dla łukowickich projektów podpisano w marcu br. Wsparcie dla przedsięwzięć w formie dotacji wyniesie w sumie ponad 1 mln zł. Ponadto ok. 850 tys. zł ma być udostępnione beneficjentowi w postaci niskooprocentowanej pożyczki – dodaje Fundusz.

Na podstawie nfosigw.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny