gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podpisano umowę na odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi w Rudzie Śląskiej

Za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu Rudy Śląskiej odpowiadać będzie konsorcjum firm PreZero Service Południe sp. z o.o. i Remondis Górny Śląsk sp. z o.o. Umowa będzie obowiązywać od 1 czerwca 2024 r. do 30 września 2026 r. Jej wartość wynosi ponad 128 mln zł.

Umowa na odbiór odpadów komunalnych – nie będzie zmiany wysokości opłaty śmieciowej

Jak wynika z przekazanej przez Urząd Miasta Ruda Śląska (UM) informacji, nowym elementem w umowie jest zapis dotyczący przeprowadzenia dwa razy w roku mobilnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów.

Najważniejsza informacja dla mieszkańców jest taka, że po 1 czerwca nie będzie zmiany wysokości opłaty śmieciowej. Nie będzie także wymiany pojemników na odpady – podkreślił Michał Pierończyk, prezydent Rudy Śląskiej.

Nowością będzie również wyposażenie pojemników na odpady w transpondery RFID, co ułatwi monitorowanie funkcjonowania systemu. To rozwiązanie planujemy wdrożyć do grudnia – powiedział Jacek Morek, zastępca prezydenta miasta ds. gospodarki komunalnej.

Jak wysokie będą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Magistrat przypomniał, że od 1 czerwca br. do miejskiego systemu wracają nieruchomości niezamieszkałe, na których wytwarzane są odpady komunalne – chyba, że właściciele tych nieruchomości do 18 września 2023 r. złożyli oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych. Pozostali właściciele wracających do systemu nieruchomości, muszą złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aktualne pozostają stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązujące od 1 lutego 2023 r. Jak przekazał UM, w przypadku nieruchomości zamieszkałych wynosi ona 37 zł miesięcznie od osoby, w przypadku odpadów zbieranych selektywnie. W zabudowie jednorodzinnej przysługuje ulga za kompostowanie odpadów w przydomowym kompostowniku, wynosząca 2,5 zł od mieszkańca.

Stawki dla nieruchomości niezamieszkałych zależą natomiast od wielkości pojemnika. Przykładowo, za pojemnik 120 l stawka za wywóz wynosi 26,8 zł w przypadku odpadów zbieranych selektywnie. Jeśli chodzi o domki letniskowe oraz inne nieruchomości wykorzystywane w celach rekreacyjno-wypoczynkowych, ryczałtowa stawka roczna wynosi 206 zł dla śmieci segregowanych.

W 2023 r. w Rudzie Śląskiej wytworzono ponad 61,86 tys. ton odpadów komunalnych. 31 229,56 ton zmieszanych odpadów komunalnych, 6 233,91 tony odpadów wielkogabarytowych, 8 158,24 ton bioodpadów, 6 992,56 tony odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 2 302,63 tony szkła, 2 944,11 tony tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, 2 285,61 ton papieru oraz 1 500,66 ton popiołu.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Urząd Miasta Ruda Śląska

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu