Gospodarka odpadami w regionie

Gospodarka odpadami w regionie pilskim oczami mieszkańców

Ciekawe wyniki przyniosła ankieta prowadzona w lipcu br. wśród mieszkańców 14 gmin należących do Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi (PRGOK) – informuje firma ENERIS Ochrona Środowiska. Jak zatem wygląda gospodarka odpadami w regionie z punktu widzenia mieszkańców?

Gospodarka odpadami w regionie – badanie ankietowe

W badaniu zleconym przez Związek, odpowiedzi na 23 szczegółowe pytania miały dać konkretne wskazówki co do kierunku rozwoju polityki gospodarki komunalnej na terenie działaniami PRGOK-u. Z analizy uzyskanych odpowiedzi wynika, że większość przebadanych mieszkańców twierdzi, iż nie zna zasad segregacji odpadów, ale nikt nie neguje jej konieczności. Co najciekawsze, czynnikiem, który najczęściej kieruje codziennymi zachowaniami nie są korzyści finansowe, ale troska o środowisko! – podkreśla ENERIS.

Zlecone przez PRGOK badanie przeprowadzone zostało w dniach 18-30 lipca br. Ankietowani mogli odpowiedzieć w formie on-line na stronie prgok.pl oraz w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta Związku i firmy Altvater Piła. Badanie prowadzone było również na spotkaniach z mieszkańcami, w ramach prowadzonych konsultacji społecznych. Akcja miała sprawdzić nastroje i opinie mieszkańców w kwestii sposobu zarządzania gospodarką odpadami. W ankiecie zawarto pogłębione pytania dotyczące stosunku społeczności regionu pilskiego do segregowania odpadów (w tym znajomości zasad ich właściwego sortowania) czy do mobilnej zbiórki tzw. gabarytów. Tym samym po raz pierwszy tak szczegółowo sprawdzono nie tylko stan wiedzy i oczekiwania, ale też motywacje mieszkańców – zaznacza ENERIS.

Segregacja odpadów dla ochrony środowiska

Według firmy największym zaskoczeniem są deklaracje mieszkańców, że do segregacji odpadów najczęściej zachęca ich troska o środowisko naturalne (72% wskazań). Co ważne, tylko niespełna 1% respondentów wskazało segregowanie jako czynność zbędną, co według spółki pokazuje, że mieszkańcy przyjęli i zaakceptowali konieczność racjonalnego radzenia sobie z rosnącą górą odpadów. Wśród czynników, które w największym stopniu zniechęcają do sortowania jest brak miejsca w domu na pięć pojemników (aż 53% odpowiedzi) oraz nieprzestrzeganie zasad przez sąsiadów (to problem dla 20% respondentów). 51% osób wskazuje, że najbardziej demotywującym czynnikiem jest widok śmieciarki mieszającej odpady.

Cały czas znaczna część mieszkańców nie przestrzega zasad segregowania, niwelując tym samym pracę innych, prawidłowo sortujących odpady. Surowce wtórne takie jak papier, szkło czy plastik, jeśli zostaną zmieszane w pojemniku z innymi odpadami, po udokumentowaniu odbioru przez naszych pracowników, niestety odebrane zostaną jako niesegregowane odpady komunalne, których odzysk będzie znacznie utrudniony. Dlatego wprowadzamy kolorowe oznaczenia i tablice boczne na śmieciarki, które nie będą budzić wątpliwości mieszkańców. Już dziś takie kolorowe tabliczki można zobaczyć na przedzie niektórych śmieciarek – skomentował Tomasz Bielański, dyrektor generalny Altvater Piła.

Mieszkańcy wiedzą, gdzie szukać informacji

ENERIS wskazuje, że choć mieszkańcy widzą konieczność modyfikacji harmonogramów odbioru odpadów, nie są zainteresowani płaceniem więcej za dodatkowy odbiór (55% odpowiedzi; tylko ok. 20% byłaby gotowa zapłacić 5 zł więcej za zwiększoną częstotliwość odbiorów). Ponad 1/4 osób uważa harmonogramy za dobre i nie widzi konieczności wprowadzania w nich zmian.

Zdecydowana większość osób wie, gdzie szukać informacji o zmianach w systemie gospodarki odpadami (81%) i w jaki sposób pozyskać worki na odpady (60%). Za to 30% osób uważa, że liczba pojemników na ich osiedlach jest niewystarczająca, co sugeruje konieczność przypomnienia mieszkańcom, że za pośrednictwem administratorów mogą bezproblemowo zamówić dodatkowe pojemniki w firmie Altvater Piła. Można to też zrobić poprzez nowo otwarty, szybszy formularz zgłoszeniowy na stronie eneris.pl – dodaje firma.

Z badania wynika też, że swoją rolę informacyjną zdaje się spełniać też strona internetowa PRGOK-u, jest bowiem najczęściej wskazywanym sposobem zdobywania informacji. Drugim w kolejności źródłem wiedzy mieszkańcy widzieliby ulotki i plakaty na swoich osiedlach (w sumie 75% wskazań). 40% osób oczekuje też powiadomień z PRGOK-u w formie e-mail.

Zgodnie z oczekiwaniem mieszkańców planujemy przygotowanie specjalnych tablic informacyjnych w poszczególnych gminach, a także plakatowe akcje informacyjne prowadzone także poprzez administracje osiedli. Na życzenie mieszkańców będzie też rozwijana dystrybucja informacji poprzez e-mail, a także poprzez darmową aplikację Evenio – powiedziała Małgorzata Sypuła, przewodnicząca Zarządu, dyrektor Biura PRGOK-u.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych i umiejętność właściwej segregacji

W ramach ankiety opublikowanej przez starostę pilskiego Eligiusza Komarowskiego, PRGOK zapytał również o ocenę mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Jak zaznacza ENERIS, mieszkańcy przez lata przyzwyczajeni do odbioru odpadów spod swoich domów, chcieliby utrzymania tej usługi w kwartalnych odstępach. Łatwo też zgadnąć, że oczekują oni utrzymania „bezpłatnego” charakteru zbiórki. Wiedząc jednak, że system musi się sam finansować z opłat mieszkańców, zapytano o gotowość zapłacenia dodatkowych 6 zł za utrzymanie odbioru gabarytów. Przy tak postawionym pytaniu prawie 1/3 respondentów jest skłonna ponieść dodatkowy koszty lub uważa, że w sytuacji, gdy na terenie Związku funkcjonują już punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK-i), to mobilna zbiórka nie jest potrzebna.

Autorzy ankiety postanowili sprawdzić również, czy deklaracje 35% mieszkańców o umiejętności segregowania pokrywają się z praktyką. Okazuje się, że większość nie ma problemów z sortowaniem nawet kłopotliwych odpadów, takich jak kości z mięsa, opakowania wielomateriałowe, np. kartony po mleku czy sokach albo popiół. Jak wskazuje ENERIS, problemy zaczynają się w przypadku opakowań, które są dodatkowo powlekane lub woskowane bądź zabrudzone. Dlatego Altvater Piła już zapowiedział wymianę naklejek na pojemniki na takie, które pomogą polepszyć jakość zbiórki „u źródła” – ich wymiana rozpocznie się jeszcze w sierpniu br.

Na podstawie eneris.pl

rys. ENERIS Ochrona Środowiska

reklama

reklama

partner portalu

reklama

reklama

reklama

 

reklama