Gospodarka odpadami w aspekcie kontroli

Gospodarka odpadami w aspekcie kontroli i kar

W ostatnich latach system gospodarki odpadami komunalnymi przechodzi gruntowną zmianę. U podstaw tych przeobrażeń leży m.in. potrzeba dostosowania go do najnowszych trendów i technologii oraz wymogów wynikających z dyrektyw Unii Europejskiej – zwraca uwagę firma Ekorum.

Gospodarka odpadami w aspekcie kontroli i kar – konferencja w Toruniu

Firma dodaje przy tym, że niestety, w polskiej gospodarce odpadami wciąż mamy do czynienia z licznymi patologiami, które mogą zaprzepaścić szansę na uzyskanie wytyczonych celów, a co za tym idzie – narazić nasz kraj na płacenie kar za nieosiągnięcie wytycznych wskazanych w europejskich dyrektywach.

Stąd też Ekorum organizuje ogólnopolską konferencję pt. „Kontrole i kary w gospodarce odpadami”. To już druga odsłona tej inicjatywy, która w ubiegłym roku cieszyła się ogromnym zainteresowaniem (ponad 200 uczestników). Odbędzie się ona w dniach 19-20 lutego 2020 r. w Toruniu.

Podczas lutowej konferencji będzie można wysłuchać referatów poświęconych nie tylko prawnym aspektom tego zagadnienia, ale również dostosowaniu zakładów do znowelizowanych zapisów ustawy o odpadach oraz najlepszej dostępnej technologii (BAT). Dodatkowo zostanie zorganizowane studium panelowe z udziałem przedstawicieli wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz urzędów marszałkowskich z różnych województw.

Organizator zaprasza do udziału, a więcej informacji znaleźć można na dedykowanej stronie internetowej.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Ekorum

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny